Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за јавну расправу о Нацрту одлуке о висини стопе пореза на имовину

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18)

            Општинска управа општине Дољевац – Пореско одељење, дана 27.10.2018. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

 

 Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о висини стопе пореза на имовину, у трајању од 8 (осам) дана, спровешће се почев од 05.11.2018. године и трајаће закључно са 12.11.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту  Одлуке о висини стопе пореза на имовину ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима месних заједница и средстава јавног информисање дана 12.11.2018. године у сали Скупштине општине Дољевац са почетком у 15,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Дољевац,

– објављивањем на сајту ОпштинеДољевац www.opstinadoljevac.rs ,

Примедбе и предлози на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину – Скупштини општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком – за Општинску управу општине Дољевац -Пореско одељење најкасније до 12.11.2018. године до 10,00 часова.

Утврђујe се програм јавне расправе:

– Уводна реч и представљање Одлуке о висини стопе пореза на имовину;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Предлози и примедбе на Нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину

– Завршна реч.

О току јавне расправе  Пореско одељење ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Одлуке .

Текст Нацрта Статута Општине Дољевац заинтерресовани могу преузеети у просторијама Општинске  управе општине Дољевац у штампаној форми или преузети електронску форму кликом на линк.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121