Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седниц СО 06.08.2018. године

Другa изменa и допунa Плана детаљне регулације  радно-пословне зоне на југоисточном делу петље “Дољевац”

Планирана намена површина

Одлука о образовању локалног координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке  о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац са Законом о јавним предузећима, број  02-144 од 05.09.2016. године и број 023-46 од 07.06.2017. године

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о измени и допуни Oдлуке о Oпштинском већу oпштине Дољевац

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Правилник о измени правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решење о измени решења о именовању  председника и чланова надзорног одбора туристичке организације  општине Дољевац

Решење о постављањеу наченик Општинске управе општине Дољевац

Tрећа измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121