Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 09.03.2018. године

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног  комуналног  предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о минималној висини износа за текуће одржавање зграда

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

Oдлукa o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2018. години

Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о социјалној заштити  општине Дољевац

Одлука о висини  износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Дољевац

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Решење о измени Решења  о образовању комисије  за именовање директора  јавних предузећа, чији  је оснивач Скупштина општине Дољевац 

Решење о престанку мандата  директору јавног предузећа  за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

Стратегија за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период од 2018. – 2023. године

Решење о именовању директора ЈП за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121