Друга измена и допуна ПДР-а радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

 

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 10.04.2018.год. закључно са 24.04. 2018.год. Материјал је изложен у згради Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, у холу приземља, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац, као носилац израде предметног Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал Друге измене и допуне Плана детаљне регулације радно-пословне зоне на југоисточном делу петље “Дољевац”, носилац израде Плана, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.22) пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности ул. Николе Тесле бр.121,  18410 Дољевац, лично преко писарнице  или поштом, закључно са 24.04.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности припрема извештај о обављеном раном јавном увиду.

 

 

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам,

инспекцијске послове

и ванпривредне делатности

Комплетан текст у ворд формату можете преузети овде:::::

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ радно-пословне зоне на југоисточном делу петље Дољевац” можете преузети овде:::::

гис-технологии
ткани для вышивания