Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 31.07.2017. године

Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о измени одлуке о оснивању Туристичке организације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кW

Одлука о давању сагласности на конверзију потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

Одлука о максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности у Општини Дољевац, за период 2017-2019. године

Одлука о приступању изради Програма развоја туризма  у општини Дољевац у периоду од 2018- 2022.

Одлука о давању сагласности на отпис потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

Одлука о давању сагласности на отпис потраживања општине Дољевац од субјекта приватизације Згоп а.д. Нови Сад

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121