Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 07.06.2017. године

Измена Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о измени Одлуке о приступању изради Стратегије развоја туризма  у општини Дољевац у периоду од 2017- 2021

Одлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' из Бојника са Законом о јавним предузећима

Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса

Одлука о измени одлуке о канализацији

Одлука о измени  одлуке о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени  одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени одлуке  о локалним административним таксама

Одлука о измени одлуке о општинској управи општине Дољевац

Одлука о  измени одлуке о сахрањивању  и  гробљима

Одлука о измени  одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о измени одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке о  усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Дољевац“ Дољевац  са Законом о јавним предузећима

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2017. годину

Решење о формирању Тима за израду Акционог плана и програма енергетске ефикасности  општине Дољевац

Решење о избору савета за међунационалне односе

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121