Листа вредновања и рангирања пројеката

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА  У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

На основу Јавног  позива за суфинансирање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у области спорта у општини дољевац за 2017. годину, који је објављен на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  03.07.2017. године, Комисија за спровођење  јавног позива за суфинансирање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у области спорта у општини дољевац за 2017. годину, утврдила је

Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

Комисија је констатовала да је на позив пристигло укупно шест  пријава, које су оцењене као благовремене и потпуне у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног позива и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни позив.

            Након оцене приајвљених  пројеката, на седници  одржаној 26.07.2017. године, Комисија  је утврдила:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА

 

  1. 1.      Пројекат „Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“ , пријаву поднео Фудбалски клуб „Пуковац“ Пуковац

Износ одобрених средстава 900.000,00 динара

  1. 2.      Пројекат „Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“ , пријаву поднео Фудбалски клуб „Клисура“ Клисура

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

  1. 3.      Пројекат „„Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“, пријаву поднео Фудбалски клуб Дољевац

Износ одобрених средстава 650.000,00 динара

  1. 4.      Пројекат „Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“ , пријаву поднео Спортски савез општине Дољевац.

Износ одобрених средстава 900.000,00 динара

  1. 5.      Пројекат „Унапређење и развој дечијег спорта на подручју општине Дољевац , пријаву поднео Фудбалски савез општине Дољевац-

Износ одобрених средстава 900.000,00 динара

  1. 6.      Пројекат „Унапређење такмичарског и рекреативног спорта на територији општине Дољевац“ , пријаву поднео Фудбалски клуб „Малошиште“ Малошиште

Износ одобрених средстава 900.000,00 динара

 

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници позива  имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у области спорта у општини дољевац за 2017. годину.

 

гис-технологии
ткани для вышивания