Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Дољевац

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.

Агенција за борбу против корупције израдила је Модел ЛАП-а, и исти је доставила свим локалним самоуправама Републике Србије, заједно са упутствима и препорукама ради израде и усвајања ЛАП-а. Да би се ЛАП усвојио од стране Скупштине општине Дољевац, Скупштина је именовала посебну радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Дољевац и исти је упутила на јавну расправу која траје од 08.07.2017. до 17.07.2017. године до 24,00 часова.

Нацрт Локaлног антикорупцијског плана можете преузети овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания