Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 13.03.2017. године

Кадровски План општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о одређивању простора на којима није дозвољено окупљање на територији општине Дољевац

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о измени одлуке о комуналном  уређењу

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину

Одлука о измени Oдлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени одлуке о Општинској управи општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о сахрањивању  и  гробљима

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље  општине Дољевац

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2017. години

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о такси превозу

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину

Прва измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2017. години

Решење о одређивању назива новоформираних улица у насељеним местима на територији општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121