Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 16.12.2016. године

Акциони план за младе општине Дољевац за 2017. годину

Акциони план запошљавања општине Дољевац  за 2017. годину

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени  одлуке о  грађевинском земљишту

Одлука о измени одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени одлуке о општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени одлуке о  утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о приступању изради Стратегије развоја туризма у општини Дољевац у периоду од 2017- 2021. године

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усвајању акционог плана за младе општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о усвајању акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2016. годину

ПДР двоструког далековода 35КВ за увођење у ТС Ниш од далековода "ТС Клисура - ТС Житорађа" у Дољевцу

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Дољевац

Правилник о категоризацији спортских организација на територији општине Дољевац

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2017. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2017. годину

Решење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП ''дољевац'' Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121