Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 05.09.2016. године

Друга измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2016. годину

Измена акционог Плана запошљавања општине Дољевац за 2016. годину

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у  општини Дољевац 2016-2021

Одлука о допуни Одлуке  о превозу у друмском саобраћају на територији  општине Дољевац

Одлука о допуни  Одлуке о  прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о измени Oдлуке  о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Дољевац

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'' из  Дољевца са законом о јавним предузећима

Одлука о усклађивању пословања јавног предузећа за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' из Бојника  са законом о јавним предузећима

Одлука о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа ''Дољевац“ Дољевац са законом о јавним предузећима

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Дољевац

Решење о именовању директора Тиристичке организације општине Дољевац

Решење о измени Решења о именовању комисије за спровођење комасације у општини Дољевац

Решење о образовању Комисије  за именовање  директора  јавних предзећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац

Трећа измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2016. години

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121