Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 15.06.2016. године

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину

Одлуку о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. години

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Од­лу­ка о за­вр­шном ра­чу­ну бу­џе­та оп­шти­не Дољевац  за 2015. го­ди­ну

Одлука о потврђивању мандата одборницима скупштине општине Дољевац

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2016. годину

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2016. годину

Прва измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2016. годину

Решење о формирању стручног тима за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и плана заштите и спасавања  у ванредним ситуацијама на територији општине Дољевац (ОВ)

Решење о именовању директора Дома здравља Дољевац

Решење о именовању НО установа - Дом здравља, Јавна библиотека, Центар за социјални рад

Решење о именовању УО установа - Дом здравља, Јавна библиотека, Центар за социјални рад

Решење о именовању в.д. директора ЈКП Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121