Удружење пољопривредних произвођача „Добрички јагодари и воћари“ – Мекиш

Општинска управа Дољевац уз иницијативу одељења за привреду и финансије, службе за пољопривреду покренула је формирање пољопривредних удружења, у циљу развоја пољопривреде на територији Општине Дољевац.

 

Најпре је била организована презентација у сарадњи Општинске управе општине Дољевац- Одељења за привреду и финансије и пољопривредне саветодавне  стручне службе из Ниша на којој су конкретно били позвани пољопривредни произвођачи из села Мекиш, заинтересовани за удружење са циљем да својим ангажовањем и активностима допринесу унапређивању производње, обогаћивању и продубљивању знања у области јагодарства и воћарства у свом месту и Општини Дољевац.

Дана 11.2.2016. Пољопривредни произвођачи из Мекиша су одржали оснивачку скупштину, и изабрали руководство.

Општина Дољевац и одељење за привреду и финансије у оквиру Општинске управе  неће стати само на томе, већ ће својом активношћу пропагирати пољопривредним произвођачима да се што више удружују зарад остваривање својих циљева у поољопривредној производњи.

гис-технологии
ткани для вышивания