Листа вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса у општини Дољевац у 2016. години

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2016. годину  објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  12.01.2016. године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Дољевац, у области борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите и подстицања наталитета, друштвене бриге о деци и младима, друштвене бриге  о пензионерима и старим особама, заштите и промовисања људских  и мањинских права и родне равноправности, образовања, стручног усавршавања, науке и културе, одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе, који ће се суфинасирати из буџета општине Дољевац, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

 

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  12  благовремених пријава, од којих је једна  оцењена  да не испуњава критеријуме, а 11 су  у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

 

            Након оцене приајвљеног пројеката, на састанку одржаном 10.02.2016. године, Комисија  је утврдила

Листу вредновања и рангирања

пројеката од јавног интереса

 у општини Дољевац у 2016. години

 

по областима:

I           борачко инвалидска заштита  и друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-           Пројекат „Обележавање важних датума НОБ-а, 1941-45, потомака ратника 1912-20

и ратова 1990-99“, пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава 650.000,00 динара

 

-           Пројекат  „Социјална подршка породицама ратних војних инвалида и погинулих бораца у

општини Дољевац“  пријаву поднело Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца општине Дољевац, износ од 50.000,00 динара;

 

 

II         заштита лица са инвалидитетом, здравствена  заштита и подстицање  наталитета

 

-           Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом“ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 450.000,00 динара

 

-           Пројекат „Унапређење положаја особа са инвалидитетом општине Дољевац“ , пријаву

поднела Општинска органиизација инвалида рада општине Дољевац ;

Износ одобрених средстава 125.000,00 динара

 

 

 

III        друштвенa брига о деци и младима

 

-           Пројекат „Млади младима“ , пријаву поднело Удружење младих Дољевац „Млади за

младе“;

Износ одобрених средстава 299.900,00 динара

 

 

IV     друштвена брига о пензионерима и старим особама

 

-           Пројекат „Нека и старост добије осмех“ , пријаву поднело Удружење пензионера

општине Дољевац;

Износ одобрених средстава 125.000,00 динара

 

 

 

V      заштита и промовисање  људских и мањинских права и родне равноправности

 

-           Пројекат „ Ромски услужни центар 2“ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски

центар Дољевац“;

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

 

VI      образовање, стручно усавршавање,  наукa  и културa

 

-           Пројекат „ 17. сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу“ пријаву

поднело Културно-просветно друштво „Троречје“ Кочане

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара

 

-           Пројекат „ Балкан без граница“ пријаву поднело Културно уметничко друштво

„Пуковачки вез“ Пуковац

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 

VII       одрживи развој и други програми  у којима удружења  искључиво и непосрдно  следе јавне потребе

 

-           Пројекат „ЗАЈЕДНО-ПОЉОПРИВРЕДА И ПРИВРЕДА“, пријаву поднела НВО „Центар за развој пољопривредног предузетништва“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 250.000,00 динара

 

-           Пројекат „Интродукција алохтоне врсте дивљачи-ловног фазана (Phasianus colchicus) у

ловиште „Лесковачко поље“ “ , пријаву поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

 

 

Одбачена је  следећа конкурсна пријава:

1.         Удружење оболелих од церебралне парализе, из разлога што  није доставило комплетну документацију код правдања утрошених средстава по пројекту из 2013. године.

 

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна Комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2016. годину.

гис-технологии
ткани для вышивания