Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 28.06.2013. године

Одлука о доношењу и имплементацији регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион

Елаборат оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Дољевац"

Одлука елабората оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Дољевац" Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавних предузећа

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121