Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 12.06.2014. године

Одлуку о измени одлуке о изради плана детаљне регулације  комплекса око цркве «Светог Јована» на брду «Комњига» у КО Орљане

Измена програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2014. годину

Измена програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о измени одлуке o образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације радно-пословне зоне на југозападном делу «Петље Дољевац»

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2014. години

Одлука o пружању помоћи угроженим подручјима од поплава на територији Републике Србије, на терет ненаменског трансфера опредељеног општини Дољевац за 2014. годину

Одлуку о  завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2013. годину

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину

Решење о именовању чланова школског одбора  основне школе „Вук Караџић“ Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2014. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121