Седница СО 08.08.2014. године

Одлука о прибављању и располагању стварима у  јавној својини општине Дољевац

Решење  о престанку мандата одборника

Решење  о разрешењу директора Јавне библиотеке у Дољевцу и именовању ВД Јавне библиотеке

гис-технологии
ткани для вышивания