Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 28.11.2014. године

Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2015. годину

Одлука о допуни одлуке о одређивању зона на територији општине Дољевац

Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука o измени одлуке о изради Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 КW

Одлука о превозу у друмском саобраћају на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о организовању пружања правне помоћи  и вршењу правне заштите имовинских права  и интереса општине Дољевац

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2015. годину

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Дољевац

Измену Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину

Правилник  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

Решење  о образовању савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121