Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Седница СО 28.02.2015. године

Измена Акционог плана запошљавања за 2015. годину

Одлука о измени одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука  о одређивању Општинског већа општине Дољевац као органа надлежног за давање претходне сагласности за упис права својине на објектима који су изграђени на површинама јавне намене

Одлуку о измени Одлуке о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Одлука о канализацији

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2015. години

Одлука о покретању поступка оснивања Региналног привредног друштва за комуналну делатност ''Нишки регион'' д.о.о.

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлуку о усвајању Предлога концесионог акта изградње Регионалног центра за управљање отпадом „Келеш“ и студије оправданости давања концесије

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање  грађевинског земљишта  

Правилник о измени Правилникa о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2015. годину

Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац''

Решење о утврђивању економске цене услуга ПУ Лане Дољевац за 2015. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121