Обавештење

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за општу управу и ванпривредне делатности обавештава све припаднике  националних мањина да ће се избори за националне савете националних мањина одржати  26. октобра 2014.  године.

Такође, Министарство за државну управу и локалну самоуправу је на свом званичном Интернет сајту поставило сервис на линку http://pbs.ljudskaprava.gov.rs/  који ће грађанима омогућити  једноставну проверу да ли су уписани у Посебан бирачки списак. У зависности од  тога да ли је грађанин уписан у Посебан бирачки списак на интернет страници ће изаћи обавештење "Корисник је уписан" или  обавештење "Корисник није уписан".

гис-технологии
ткани для вышивания