Обавештење

 

          Одборничка група  СНС – СПС у Скупштини општине Дољевац обратила се Министарству  државне управе и локалне самоуправе  захтевом за образовање  привременог органа  у Општини Дољевац,  због наводног поремећаја у функционисању  локалне самоуправе  и блокаде рада  Скупштине.

  Наведено Министарство,  поводом захтева одборничке  групе а у циљу  целовите информације  и утврђивања  потпуног и истинитог чињеничног стања,  од надлежних органа  Општине Дољевац,  затражило је што хитније  изјашњење и достављање  документације у вези  са наводима подносиоца захтева.

            Дана 13.06.2014. године,  Министарство  државне управе  и локалне самоуправе, доставило је Скупштини  Општине Дољевац, Мишљење  бр: 020-00-00002/2014-16 од 06.јуна 2014. године,  у коме се наводи да из целокупне достављене документације произилази да Скупштина Општине  Дољевац,  нормално функционише,  као и да постоји континуитет у раду  и других органа  Општине, Општинског већа  и Општинске управе, те да је на основу  чињеница и података  садржаних у документацији  која је достављена  Министарству, закључено  да нису испуњени законом прописани  услови  за распуштање  СО Дољевац и образовање привременог органа  у овој Општини,  а посебно да  не  постоји блокада ,  односно застој у раду  Скупштине.

             У наставку текста даје се  увид у целини  Мишљење Министарства  за државну управу и локалну самоуправу  бр: 020-00-00002/2014-16 од 06.јуна 2014. године.

Преузмите Мишљење министарства за државну управу и локалну самоуправу

гис-технологии
ткани для вышивания