Листа вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса у општини Дољевац у 2014. години

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката  од јавног интереса у општини Дољевац за 2014. годину  објављеног на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  дана  08.01.2014. године, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса  у општини Дољевац за 2014. годину,

у области: социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом,  заштите интерно расељених лица  и избеглих и друштвене бриге о старим особама;  друштвене бриге о деци и младима; заштите и промовисања људских и мањинских права; образовања, стручног усавршавања, науке,  информисања и развоја  међународне сарадње; одрживог развоја и развоја  хуманитарних и других  програма  у којима  удружења  искључиво и непосредно следе  јавне потребе (заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.); културне баштине, неговање историјских тековина, утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло  десет  благовремених пријава, од којих су две  оцењене као непотпуне, а осам у складу са захтевима и критеријумима  који су наведени у тексту Јавног конкурса  и смерницама за подносиоце предлога пројеката  који се пријављују на Јавни конкурс.

 

            Након оцене приајвљеног пројеката, на састанку одржаном 21. фебруара 2014. године, Комисија  је утврдила

Листу вредновања и рангирања пројеката од јавног интереса  у општини Дољевац у 2014. години

 

по областима

 

I           социјална заштита , борачко инвалидске заштита, заштита лица са инвалидитетом,

заштита интерно расељених лица  и избеглих и друштвена брига о старим особама;

                                                                                                                                               

-          Пројекат „Клуб за особе са инвалидитетом “ , пријаву поднело Удружење инвалида

„Живети усправно“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 500.000,00 динара

 -          Пројекат „Обележавање важних датума НОБ-а, 1941-45, потомака ратника 1912-20

и ратова 1990-99“, пријаву поднело Удружење бораца НОР-а општине Дољевац (УБНОР);

Износ одобрених средстава 700.000,00 динара

 

 II         друштвенa брига о деци и младима;

 -          Пројекат „Sportbook “ , пријаву поднело Удружење младих Дољевац „Млади за

младе“;

Износ одобрених средстава 300.000,00 динара

 

III        заштита и промовисање  људских и мањинских права;

 -          Пројекат „ Да будемо равноправни “ , пријаву поднело Удружење рома „Ромски

центар Дољевац“;

Износ одобрених средстава 200.000,00 динара

 -          Пројекат „ Унапређење положаја жена  општине Дољевац “ , пријаву поднело

Удружење жена „Ефигениа“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

 

IV       одрживи  развој  и развој  хуманитарних и других  програма  у којима  удружења  искључиво и непосредно следе  јавне потребе (заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.)

 -          Пројекат „ Подршка унапређењу капацитета менаџера и промотивних активности

чланова удружења, учешћем на сајамским и другим манифестацијама“ , пријаву поднело Удружење грађана „Удружење привредника „Копријан“ Дољевац“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 300.000,00 динара

 -          Пројекат „Подршка развоју и промотивним активностима у области пољопривреде,

коришћењу обновљивих извора енергије, очувању обичаја, традиције и културе у општини Дољевац“, пријаву поднела НВО „ЦРПП“ Пуковац;

Износ одобрених средстава 600.000,00 динара

 -          Пројекат „Унапређење ловног фонда на територији општине Дољевац“ , пријаву

поднело  Ловачко удружење „Топлица“ Дољевац;

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара

        

Одбачене су  следеће конкурсне пријаве:

  1. 1.      Удружење пензионера, из разлога што обрасци пријаве нису попуњени у складу са Упутством,   достављен је   табеларни преглед  буџета пројекта  без попуњених података и наративни буџет без попуњених података.
  2. 2.      Удружење оболелих од церебралне парализе, из разлога што  није доставило комплетну документацију код правдања утрошених средстава по пројекту за 2013. годину.

 

На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања. Одлуку  о приговору  конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана њеног објављивања. Право приговора не задржава извршење Решења  о избору пројеката за доделу  средстава  за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Дољевац за 2014. годину.

 

Преузмите комплетан текст у пдф формату

гис-технологии
ткани для вышивания