Одлуке са седнице одржане 29.11.2013. године

На седници Скупштине оптине Дољевац одржане 29.11.2013. године донете су следеће одлуке:

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

гис-технологии
ткани для вышивания