Индустријска зона "Белотинац"

Земљишни комплекс укупне површине 40 ha, састоји се од око 50-ак парцела у приватној својини, поред самог пута за Ниш и граничи се са нишком општином. Центар Ниша је удаљен 5 кm, аерoдрoм око 8 кm, a “коридор 10” 6 km. Површине појединачних парцела нису наведене, али се просечно крећу око 4000-7000 m2. Просторним планом је на предметном земљишту предвиђена намена за ‘ИНДУСТРИЈСКО- ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ’.

 

гис-технологии
ткани для вышивания