Програми


Програми у 2012. години


Програм заштите, уредјења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012

Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину

 


Програми у 2011. години


Програм акустичног зонирања

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац

Програм МОН. ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Програм МОНИТОР. БУКА

Програм површинских вода

 


Програми у 2010. години


 

гис-технологии
ткани для вышивания