Одлуке у 2010. години


Одлуке у 2010. години


ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕДОЉЕВАЦ ЗА 2010 ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА  2011. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МОТЕЛА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПС. ДОЉЕВАЦ У СКГО

ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 2011. ГОДИНА

гис-технологии
ткани для вышивания