Решења


Решења у 2013. години


Седница општинског већа 20.02.2013


Решење  о  формирању  Стручног  тима за израду процене угрожености  у ванредним ситуацијама

Решење о измени Решења Изборне комисије

Решење о престанку мандата одборника Арсић Зорана

 


Решења у 2012. години


Решење о избору чланова Општинског већа

Решење о избору председника СО Дољевац, заменика, секртара председника ОД и заменика председника

Решења НО установа и предузећа

Решења УО установа и предузећа

 


Решења у 2011. години


Решење о именовању директора ДЗ

Решење о избору Савета за међунационалне односе

 


Решења у 2010. години


РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ПУКОВАЦ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УО ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

гис-технологии
ткани для вышивания