Tuesday, July 16, 2019
Email
Dodaj u favorite
RSS
Register

ANKETA

AKTIVNOSTI KZM
 
Radionice
Poseta Vranju i manastiru Prohor P?injski Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 23 jul 2013 09:30

U okviru projekta Mladi u pokretu, dana 28.04.2013.godine, sproveden je izlet do Vranja, obilaskom ku?e Bore Stankovi?a i Narodnog muzeja, a zatim i manastira Prohor P?injski.

Poslednje ažurirano sreda, 21 avgust 2013 11:13
Opširnije...
 
Radionica stereotipa i predrasuda Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 22 jul 2013 09:47

Stereotipi i predrasude u najoptijem smislu upu?uju su na?ine reprezentacije drugih na unapred odre?ene i naizgled nepromenjive na?ine. Proizvodnja predrasuda i stereotipa o onima koji su razli?iti, dakle o drugima, pre svega ima veze sa karakteristikama nekih pojedinaca i/ili pojedinki ili nekih grupa, koje se predstavljaju kao opte, sutinske i nepromenjljive (primeri "svi Srbi su", ili "sve ene su".) Rasizam, seksizam, homofobija, kao i druge forme diskriminacije, kao svoju zna?ajnu pretpostavku imaju i podrazumevanju- izme?u ostalog- i proizvodnju stereotipa i predrasuda. U osnovi stereotipa nalazi se pogrena i neopravdano iroka generalizacija. Stoga se svaki grupni stereotip koji sadri izrazito emocionalno negativno ocenjivanje neke etni?ke, rasne, verske ili socijalne grupe tuma?i kao predrasuda.

Poslednje ažurirano sreda, 21 avgust 2013 11:11
Opširnije...
 
Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 22 jul 2013 09:47

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, reproduktivno zdravlje je stanje fizi?kog, mentalnog i socijalnog blagostanja, u svim oblastima vezanim za reproduktivni sistem, u svim fazama ivota. Reproduktivno zdravlje podrazumeva da su ljudi u mogu?nosti da imaju zadovoljavaju?i i bezbedan polni ivot i sposobnost da imaju potomstvo, kao i slobodu da odlu?e da li ?e ga imati, kada i koliko ?esto. Sastavni deo ovoga je i pravo mukaraca i ena da budu informisani, da imaju pristup bezbednim, efektivnim, dostupnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, i pravo na adekvatne usluge zdravstvene zatite koji eni omogu?avaju bezbednu trudno?u i poro?aj.

Poslednje ažurirano sreda, 21 avgust 2013 11:12
Opširnije...
 
Radionica vezana za probleme mladih u periodu adolesencije i internet nasilja Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 22 jul 2013 09:46

Radionica vezana za probleme mladih u periodu adolescencije i internet nasilja odana je 30.05.2013. godine u osnovnoj koli "Vuk Karadzi? u Doljevcu.

ta je nasilje?

Poslednje ažurirano petak, 02 avgust 2013 11:18
Opširnije...
 
Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 22 jul 2013 09:45

Radionica volonterizma i aktivizma i aktivnog u?e?a mladih u procesu donoenja odluka na lokalu odrana je 26.04.2013. godine u prostorijama zgrade optine Doljevac.

O omladinskom aktivizmu:

Biti aktivan zna?i znati ta ho?e i eli, i uraditi to. To zna?i uticati na odluke o li?nom razvoju, razvoju tvoga grada, tvoje zajednice, osim kole i kafi?a imati i druge aktivnosti koje ?e ti omogu?iti da putuje, upoznaje nove ljude, sti?e nova znanja (npr. o odrivom razvoju, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova, evropskim integracijama i dr.) i vetine (projektnog menadmenta, komuniciranja, lobiranja, debatovanja, mark etinga...). Biti aktivan, zna?i biti privla?an i za poslodavce, za one koji daju stipendiju, za univerzitete, za organizatore posebnih doga?aja i projekata, i uopte za druge osobe, sigurno da je jako bitno u ivotu.

Poslednje ažurirano petak, 02 avgust 2013 11:09
Opširnije...
 


LINKOVI

 

 

 


Ne govoru mrnje

Kontakt

Telefon: 018/810-054 lokal 12

Email: kzmopstinadoljevac@gmail.com

Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs.