Mesne zajednice Štampa
Napisao Administrator   
četvrtak, 19 januar 2012 07:31

Opti podaci po katastarskim optinama (2002.)

Redni broj Katastarska optina Broj stanovnika 2002. Povrina
( m2)
Povrina
( ha )
Povrina
( km2)
Gustina naseljenosti na km2 2002. Broj doma?instava 2002. Broj stanova 2002.
1. Belotinac 1321 5706503 570,65 5,71 231 370 372
2. Doljevac 1625 3173255 317,33 3,17 512 501 534
3. Klisura 184 2534691 253,47 2,53 73 64 66
4. Kneica 586 3138348 313,83 3,14 187 171 176
5. Ko?ane 1591 6416544 641,65 6,42 248 468 470
6. Maloite 2933 17626928 1762,69 17,63 166 798 801
7. Meki 1137 9511284 951,13 9,51 120 283 299
8. Orljane 1612 9299780 929,98 9,30 173 435 444
9. Perutina 204 5056924 505,69 5,06 40 75 77
10. Pukovac 3956 18068084 1806,81 18,07 219 1003 1044
11. Rusna 516 11530307 1153,03 11,53 45 179 192
12. ?urlina 193 4809621 480,96 4,81 40 58 54
13. ?apljinac 1008 5709575 570,96 5,71 177 265 275
14. ?e?ina 834 8913979 891,40 8,91 94 224 246
15. ajinovac 955 4344453 434,45 4,34 220 248 251
16. arlince 906 5723756 572,38 5,72 158 225 226
17. OPTINA DOLJEVAC 19561 121564032 12156,40 121,56 2703 5367

5527