DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Štampa
Napisao Administrator   
petak, 20 januar 2012 07:38
Mati?ni broj17181939
PIB100869629
NazivJAVNO PREDUZE?E DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPTINE DOLJEVAC, DOLJEVAC
Delatnost7490 Ostale stru?ne, nau?ne i tehni?ke delatnosti
Broj zaposlenih1
RegionNiavski okrug
Svojinaprivatno
Veli?inamalo
Kapitaldoma?i
DirektorDejan Radovanovi?
Adresa/ /
18410 Doljevac
Telefon018 018-810555
Telefaks018
E-mail
Web site