Obuka i posao za 50 nezaposlenih u "Leoniju" Štampa
Napisao Administrator   
četvrtak, 10 jul 2014 06:21
Predstavnici Nacionalne slube zapoljavanja (NZS) Filijale u Niu i optine Doljevac potpisali su ju?e Sporazum o ure?ivanju me?usobnih prava i obaveza kojim se navode mere aktivnog zapoljavanja i kojim se predvi?a obuka i zapoljavanje 50 radnika u novoj fabrici kompanije Leoni. Optina Doljevac je za obuku radnika izdvojila 2,7 miliona dinara, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i predstavnici kompanije Leoni.

Direktor NSZ -Filijale u Niu Boban Mati? je pozvao poslodavce da iskoriste pogodnosti za zapoljavanje novih radnika sa evidencije nezaposlenih kojoje ?e vaiti naredne dve godine.

Predsednik optine Doljevac Goran Ljubi? rekao je :

Izuzetno sam ponosan to smo uspeli da privedemo kraju ovu investiciju u optini doljevac i da se u nekom doglednom periodu ovde zaposli dogovorenih 1.500 radnika sa podru?ja Doljevca ali i susednih optina Meroine, Gadinog Hana i Nia. Kao to sam ranije obe?ao posao za 1.500 radnika, sada ?u u?initi sve da se zaposli ovde 3.000 radnika i da oborimo prosek nezaposlenosti na evropski nivo.

Kompanija Leoni Group je me?unarodno priznati proizvo?a? kablova, opti?kih vlakana, i kablovskih sistema u kojem radi vie od 60.500 zaposlenih u 32 zemlje. Kao deo ove grupacije fabrike u Prokuplju od 2009.godine proizvodi kablovske sisteme isklju?ivo za BMW automobile.

Poslednje ažurirano četvrtak, 10 jul 2014 06:31