Referent u administraciji - LEONI Štampa
Napisao Administrator   
petak, 15 novembar 2013 08:51

Leoni wiring systems southeast d.o.o raspisuje konkurs za mesto referenta u administraciji.

Rok vaenja:21.11.2013.
Zahtevani nivo kvalifikacija: Srednja kola - IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata: Pravo i administracija , Menadment i biznis
Radno iskustvo u zanimanju: Nije bitno
Broj izvrilaca: 1
Mesto rada: Ni
Vrsta radnog odnosa / angaovanja: Neodre?eno
Glavni zadaci i odgovornosti:

- Administriranje prijava za posao (interni i / ili eksterni konkursi)

- Administriranje zakonski obavezne dokumentacije za zaposlene (zasnivanje radnog odnosa, prijava na obavezno osiguranje, produetak - raskid Ugovora o radu, Aneksi ugovora o radu, Reenja o pla?enom/nepla?enom odsustvu, Reenja o godinjem odmoru)

- Izrada i izdavanje raznih potvrda zaposlenima

- Administriranje zdravstvenih knjiica

- Priprema i realizacija neophodne dokumentacije za strane dravljane

- Prikupljanje dokumentacije o prevozu zaposlenih, izrada tabela, narudbina i organizacija prevoza

- Auriranje i arhiviranje dokumenata, podataka i izvetaja

- Osiguravanje ta?nosti podataka, uredno i redovno odravanje i upravljanje dokumentacijom u dosijeima zaposlenih

Klju?ne kvalifikacije:

- Minimum IV stepen stru?ne spreme

- Poeljno znanje engleskog jezika

- MS Office, Outlook - Napredni nivo

- Interesovanje i motivisanost za rad u HR i rad sa ljudima

- Prethodno iskustvo u HR je prednost

- Poznavanje upotrebe birotehni?ke opreme

- Solidne komunikacione i prezentacione vetine

- Sposobnost za timski rad i odravanje dobrih me?uljudskih odnosa

- Pouzdanost, ?uvanje podataka zaposlenih u tajnosti

- Sposobnost za rad pod stresom i obavljanja nekoliko zadataka istovremeno

- Preduzimljivost, inicijativa

- Fleksibilnost, kooperativnost

- Poznavanje Zakona o radu

Nudimo:

- Mogu?nost da pripadate jednoj od najboljih kompanija na svetu u ovoj oblasti
- Kontinuirani razvoj i usavravanje
- Mogu?nosti za napredovanje
Poeljno znanje engleskog jezika.
Obavezno odli?no poznavanje office paketa.

Poslednje ažurirano petak, 15 novembar 2013 08:59