Ĺ tampa
Napisao Administrator   
petak, 08 februar 2013 11:59

O Programu privla?enja direktnih investicija

Pored postoje?ih prednosti, kao što su: strateški geografski položaj, bescarinski izvoz u zemlje Jugoisto?ne Evrope i Rusiju, najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, kao i obrazovana i kvalitetna radna snaga dostupna po konkurentnim troškovima, Srbija nudi i finansijsku podršku investitorima. SIEPA je do sada objavila 16 poziva, u okviru kojih je dodeljeno 252 miliona evra za otvaranje 40.046 radnih mesta u Srbiji.

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti doma?im ili me?unarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet me?unarodne trgovine i za strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za finansiranje investicionih projekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje sinteti?kih vlakana i uglja, niti slede?im privrednim društvima:

  1. kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma,
  2. protiv kojih je pokrenut ste?ajni postupak ili ispunjavaju zakonom propisane uslove za pokretanje ste?ajnog postupka,
  3. koja imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji,
  4. kojima su iz budžeta Republike Srbije ve? dodeljena sredstva za iste namene,
  5. ?iji je osniva? ili ve?inski vlasnik Republika Srbija.

Za greenfield i brownfield projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet me?unarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu od 4.000 do 10.000 evra po svakom radniku zaposlenom na neodre?eno vreme u roku od tri godine od dana zaklju?enja ugovora o dodeli sredstava.

Za projekte od posebnog zna?aja - investicije ?ija vrednost iznosi najmanje 200 miliona evra i kojom se obezbe?uje otvaranje najmanje 1.000 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaklju?enja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 17% ukupne vrednosti investicije.

Za velike investicione projekte - investicije ?ija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbe?uje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaklju?enja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 20% ukupne vrednosti investicije za investicije od 50 do 100 miliona evra, odnosno u iznosu od 17% ukupne visine investicije za investicije ?ija je vrednost ve?a od 100 miliona evra.

Za srednje investicione projekte - investicije ?ija vrednost iznosi najmanje 50 miliona evra i kojom se obezbe?uje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta, u periodu od najviše deset godina od dana zaklju?enja ugovora o dodeli sredstava, bespovratna sredstva se dodeljuju u iznosu do 10% ukupne vrednosti investicije.

Detaljnije o ovoj temi možete pro?itait na slede?em linku: http://siepa.gov.rs/sr/index/finansiranje/finansijska-podrska-za-investitore/