Email
Register
ponedeljak, 08 april 2013 06:19

 

 

Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
POZIVA
MALA I SREDNJA PREDUZE?A, PREDUZETNIKE I ZADRUGE DA SE PRIJAVE ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
u okviru
Programa podrške inovativnim brzorastu?im preduze?ima

 

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 50 odsto opravdanih troškova aktivnosti. Iznos odobrene bespovratne pomo?i ne može biti manji od 100.000 dinara, niti ve?i od 1.500.000 dinara.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 7. MAJ 2013. GODINE.

Kompletan tekst „Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastu?im malim i srednjim preduze?ima“ sa propratnom dokumentacijom možete preuzeti ovde:

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastu?im malim i srednjim preduze?ima

Obrazac 1 - Prijavni formular

Obrazac 2 - Izjava o saglasnosti sa uslovima iz programa

Obrazac 3 - Izjava realizatora aktivnosti

Obrazac 4 - Izjava o vlasni?koj strukturi

Program podrške inovativnim brzorastu?im malim i srednjim preduze?ima u 2013. godini

Spisak Agencija za regionalni razvoj kojima se predaju zahtevi

Naj?eš?a pitanja

 

 

 
 
 
advert
 
 
 
 

KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Opštinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Kontakt forma

Vaš email 
Ime 
Tekst poruke 
Dodaj fajl 
  Pošaljite sebi kopiju poruke
    
Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.