Email
Register
Pismo zahvalanosti Vladi Japana
petak, 15 mart 2013 07:54

Potovani,


U ime gra?ana i optine Doljevac izraavam duboku i iskrenu zahvalnost Vladi i narodu Japana na pomo?i koju ?e Dom zdravlja u Doljevcu iskoristiti za nabavku rendgen aparata i sanitetskog vozila. Optina u okviru brige za zdravlje gra?ana izdvaja odre?ena sredstva za obezbe?ivanje i sprovo?enje zdravstvene zatite. Za poboljanje i ostvarivanje pristupa?nosti kori?enja zdravstvene zatite, donacija Vlade Japana ?e doprineti da nae stanovnitvo za potrebe snimanja na rendgen aparatu ne putuje 20 km do Nia, to ima i socijalni i ekonomski zna?aj. Tako?e, postoje zdravstvene potrebe stanovnitva za hitnom medicinskom pomo?i tako da ?e donacija sredstava za nabavku sanitetskog vozila omogu?iti pruanje osnovne neophodne pomo?i.
Jo jednom se zahvaljujem narodu i Vladi Japana

Predsednik Optine Doljevac
Goran Ljubi?

 
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Kontakt forma

Va email 
Ime 
Tekst poruke 
Dodaj fajl 
  Poaljite sebi kopiju poruke
    
Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.