Email
Register

Ostali preduzetni?ki planovi

Centar za prevo?enje

291. Centar za prevo?enje

Otvaranje centra za prevodenje, danas, kada se vecina zemalja u tranziciji potpuno otvara prema svetu, mudar je i narocito profitabilan preduzetniCki posao. Takav centar obavlja usluge prevodenja sa svih svetskih jezika i obrnuto, usluge simultanog prevodenja, sudskog tumacenja i prepisa i overe razlicitih dokumenata. Kako su potencijalni korisnici centra uglavnom preduzeca i organi drzavne uprave i pravosuda, smestili smo ga u urbane sredine sa razvijenijom poslovnom infrastruk­turom i vecim potrebama za takvim uslugama. Program je vrlo fleksibilno proiektovan, pa je povecanje njegovog obima neophodno tek pri znatnom povecanju traznje, a tada je povecanje profitabilnosti natproporcionalno u odnosu prema dodatnim ulaganjima.
Kriticni elementi programa su: asortiman, kvalitet, ro­kovi i cene usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

40 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

8 (preduzetnik, administrator, 5 profesora jezika, cistacica)

Ulaganje Kapitala

13.500 (zakup i uredenje prostora 26,47%, namestaj 18,38%, kompjuterska i ostala oprema 44,12%, ostalo 11,03%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

6 meseci

Godisnja bruto dobit

73.000

Bruto dobit po 1 investicija

5,22

Ekonomsko-finansijski konsalting

290. Ekonomsko-finansijski konsalting

Usluge ukljucuju izradu investicionih studija, analizu poslovanja, pripremu dokumentacije za poslovno pregovaranje, procenu poslovne vrednosti i sposobnosti preduzeca i analizu pojedinacnih pitanja iz podrucja ekonomske analize (plan amortizacije, proracun zanatskih sredstava, raspored indirektnih troskova po proizvodima, cena kostanja proizvoda). Za rad je potrebno znanje iz oblasti ekonomike preduzeca, informaticka oprema i programski paket InveSt. Za primenu InveSt-a nije potrebno nikakvo predznanje iz oblasti informatike, vec samo znanja iz oblasti ekonomsko-finansijske analize. Makrolokacijski je program nezavisan, ali ga je s mikrolokacijskog gledista povoljno smestiti blizu velikih gradova. Osnovni znacaj programa je malo ulaganje kapitala, i to samo na pocetku rada, kao i veliko ulaganje specijalizovanog znanja.
Kriticni parametri su specijalizovano znanje iz podrucja ekonomsko-finansijske analize i uspesan marketing radi pronalazenja potencijalnih korisnika usluga programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

10 m2 - vlasnistvopreduzetnika

Broj radnika

preduzetnik (strucnjak -ekspert)

Ulaganje kapitala

8.750 (oprema 13%,programskij paket 85%, ostalo 2%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

10 meseci

Godisnja bruto dobit

16.750

Bruto dobit po 1 investicija

1,91

Kompjuterski programi za poslovnu racionalizaciju

289. Kompjuterski programi za poslovnu racionalizaciju

Za uspesno poslovanje svake firme neophodna je racionalizacija poslovanja i organizacije primenom kompjutera. Predvidena su cetiri programa: program za evidenciju radnika, program za evidenciju i statisticku obradu bolesnika u bolnici, program za evidenciju robe u skladistu i program za optimalno lociranje mesta koja snabdevaju vise korisnika. Prva tri programa izradena su u programskom jeziku Paradox, a poslednji u programskom jeziku C. U izradi se koriste PC i skener, koji omogucavaju da se slike ili crtez ukomponuju u tekst. Kriticni element programa je obucenost kadrova.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

25 m2 - vlasnistvo preduzetnika

Broj radnika

2 (preduzetnik, kompjuterski strucnjak)

Ulaganje kapitala

8.500

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

5 meseci

Godisnja bruto dobit

35.000

Bruto dobit po 1 investicija

4,12

Auto-kola

288. Auto-kola

U skoli se osposobljavaju vozaci svih kategorija (C, D i E) osim profesionalaca (i to samo ako nije rec o prevozu za vlastite potrebe), a moguce je i osposobljavanje za upravljanje traktorom, motokultivatorom i drugim radnim masinama. Osposobljavanje se sastoji od teorijskog dela nastave o saobracajnim propisima, poznavanja motornih vozila i prve pomoci, kao i od prakticnog dela upravljanja vozilima. Da bi auto-skola imala dovoljan broj polaznika, treba da saraduje sa srednjim skolama u okruzenju, jer najveci broj kandidata cine srednjoskolci. U ukupnu cenu osposobljavanja treba kao trosak ukljuciti i polaganje vozackih ispita.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

parkiraliste 30 m2, poligon za voznju 150 m2 i 85 m2 iznajmljenog prostora - za ucionicu 60 m2, kancelariju 15 m2 i sanitarni cvor 5 m2

Broj radnika

9 (preduzetnik, administrator, 5 vozaca instruktora, 2 nastavnika u ugovornom odnosu)

Ulaganje kapitala

66.500 (vozila 71%, oprema 15%, ostalo 14%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

116.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,74

Agencija za opasne komunalne poslove

287. Agencija za opasne komunalne poslove

Svakoj gradskoj sredini (ukljucivsi i gravitaciono podrucje) sa vise od 100.000 stanovnika, sigurno je potrebna jedna takva agencija. Rec je o firmi koja posreduje, a delom i obavlja tzv. opasne komunalne poslove (ciscenje i oslikavanje gradskih fasada, radovi na velikim visinama, rusenja objekata, organizacija vatrometa, urbano spasilastvo, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i si.). Osim organizatora -preduzetnika, administratora, cetiri specijalno obucena i cetiri pomocna radnika (stalna), programom je predvideno i honorarno angazovanje veceg broja specijalista za posebne timove, zavisno od potreba posla. Program je vrlo elastican, s obzirom na mogucnosti udovoljavanja svim promenama traznje, a njegova profitabilnost najvise zavisi od prilika za sklapanje stalnih aranzmana sa komunalnim ustanovama, asortimana, kvaliteta, cena usluga i ucinka promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

80 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

10 (preduzetnik, administrator, 4 specijalno obucena radnika, 4 pomocna radnika) i potreban broj honorarnih strucnih saradnika

Ulaganje kapitala

49.500 (godisnji zakup 8,08%, uredenje, namestaj i oprema 11,11%, pribor i alat 50,51%, polovan automobil 25,25%, ostalo 5,05%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

9 meseci

Godisnja bruto dobit

101.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,74

Preduzetni?ka agencija

286. Preduzetni?ka agencija

Rec je o svojevrsnom malom preduzetnickom inkubatoru u cijem se sazetom opisu posla navodi prikupljanje, selekcija, dizajniranje i plasman predu-zernickih ideja. Naravno, agencija to obavlja na visoko-profesionalnm nivou, sa mnostvom varijacija u navedenim podrucjima posla. Pogodne makrolokacije za ovaj program su sva regionalna sredista, na mestima sa zadatim mikrolokacijskim uslovima. Profitabilnost je u skladu sa obimom traznje, a ponajvise zavisi od stepena izbegavanja kriticnih elemenata, od kojih se narocito isticu izbor makrolokacije, reference i sposobnost preduzetnika, asortiman usluga, strucnost saradnika i ucinak promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

80 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

6 stalno zaposlenih (preduzetnik, 3 strucna saradnika, sekretarica, administrator) i potreban broj honorarnih strucnih saradnika

Ulaganje kapitala

31.500 (godisnji zakup 12,70%, uredenje i oprema prostora 39,68%, automobil 31,75%, ostalo 15,87%)

Period izvrsenja

4 do 5 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

60.000 (bez honorara spoljasnjih saradnika)

Bruto dobit po 1 investicija

1,86

Agencija za posredovanje u iznajmljivanju stanova

285. Agencija za posredovanje u iznajmljivanju stanova

Program funkcionise prema osnovnim nacelima posrednickog posla, pri cemu privatni preduzetnik --organizator programa sklapa ugovor sa potencijalnim stanodavcima i obavlja rezervaciju njihovog slobodnog stambenog prostora na duze ili krace vreme, a prema uslovima ugovora (obicno bez klauzule "puno za prazno"). Korisnici usluga su sve kategorije potencijal­nih stanara (turisti, poslovni ljudi, "prolaznici", studenti, klasicnijpodstanari i dr.) s mogucnoscu jednodnevnih, visednevnih ili duzih aranzmana. Makrolokacijski, program je namenjen vecim urbanim, turistickim, poslovnim, kulturnim, trgovackim, obrazovnim, administrativnim i drugim sredistima sa vecim ucescem i frekvencijom potencijalnih korisnika takvih usluga. Kao mikrolokacija odaberu se mesta koja je lako pronaci i ona koja imaju dobre pesacke i saobracajne prilaze.
Kriticni elementi programa su izbor ma-krolokacije i mikrolokacije, kvalitet, cene usluga i ucinak promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

50 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, administrator, sekretarica)

Ulaganje kapitala

17.000 (godisnji zakup 14,71%, zanatski radovi i namestaj 31,69%, oprema 29,41%, ostalo 14,71%)

Period izvrsenja

3 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

8 meseci

Godisnja bruto dobit

63.000

Bruto dobit po 1 investicija

3,70

Gerijatrijska agencija

284. Gerijatrijska agencija


Nasa istrazivanja su pokazala da svaka gradska celina sa vise od 50.000 stanovnika (dakle, 20-ak hiljada pretezno samackih i starackih domacinstava) malo viseg zivotnog standarda, omogucuje otvaranje i uspesno poslovanje specijalizovane agencije za posredovanje u poslovima kucnog cuvanja i opsluzivanju starih i bolesnih osoba. Osim toga, mnogi penzionisani lekari, profesori, medicinske i casne sestre, studenti, ucenici i druge osobe, zainteresovani su da, baveci se nekim humanim poslom, zarade i nesto novca. Kada povezete stare i bolesne, kojima je potrebno stalno ili povremeno opsluzivanje, sa onim drugim, i to organizujete na visoKoprofesionalnom nivou, vodicete uspesnu agenciju. Profitabilnost agencije zavisi od: izbora makrolokacije, sposobnosti organizatora-preduzetnika, kvaliteta i osobina saradnika, zadovoljstva klijenata i njihovih
opsluzitelja, cena usluga i ucinka svih oblika promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, administrator, telefonista) i potreban broj saradnika

Ulaganje kapitala

9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije i names- taj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

5 meseci

Godisnja bruto dobit

74.500

Bruto dobit po 1 investicija

7,34

Agencija za fizi?ke poslove u stanovima klijenata

283. Agencija za fizi?ke poslove u stanovima klijenata

Osnovni podaci o biznis planu

Veliki je broj fizickih poslova koje treba obaviti u stanu ili kuci, ili u njihovoj neposrednoj okolini, koje vlasnici ne zele ili ne mogu da obave sami, pa im za to treba radnik (temeljno ili tekuce ciscenje i spremanje, selidba, odrzavanje i radovi u basti, ciscenje sanitarnih prostora, rusenja i odvoz materijala i si.). Ako vam treba neka od tih "grubih" usluga, u svako doba dana i noci mozete pozvati agenciju i dobiti jednu ili vise osoba koje ce kvalitetno obaviti te poslove. S obzirom na makrolokaciju, program zahteva gradske sredine sa vise od 30.000 pretezno individualnih stambenih jedinica nastanjenih osobama viseg zivotnog standarda i izrazenijim potrebama za tom vrstom usluga. Osim organizatora preduzetnika, dva telefonista i admini­stratora, program predvida stalno ili povremeno zaposljavanje veceg broja radnika, zavisno od potrebe posla.
Medu kriticnim elementima narocito se isticu asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i ucinak placene i usmene promocije.

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Ro

Medu kriticnim elementima narocito se isticu asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i ucinak placene i usmene promocije.

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Rok povratka kapitala: 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 43.000
Bruto dobit po 1 investicija: 4,25


Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Rok povratka kapitala: 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 43.000
Bruto dobit po 1 investicija: 4,25
Ekolosk

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)

Ulaganje kapitala

9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Agencija za fizi?ke poslove u stanovima klijenata

283. Agencija za fizi?ke poslove u stanovima klijenata

Osnovni podaci o biznis planu

Veliki je broj fizickih poslova koje treba obaviti u stanu ili kuci, ili u njihovoj neposrednoj okolini, koje vlasnici ne zele ili ne mogu da obave sami, pa im za to treba radnik (temeljno ili tekuce ciscenje i spremanje, selidba, odrzavanje i radovi u basti, ciscenje sanitarnih prostora, rusenja i odvoz materijala i si.). Ako vam treba neka od tih "grubih" usluga, u svako doba dana i noci mozete pozvati agenciju i dobiti jednu ili vise osoba koje ce kvalitetno obaviti te poslove. S obzirom na makrolokaciju, program zahteva gradske sredine sa vise od 30.000 pretezno individualnih stambenih jedinica nastanjenih osobama viseg zivotnog standarda i izrazenijim potrebama za tom vrstom usluga. Osim organizatora preduzetnika, dva telefonista i admini­stratora, program predvida stalno ili povremeno zaposljavanje veceg broja radnika, zavisno od potrebe posla.
Medu kriticnim elementima narocito se isticu asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i ucinak placene i usmene promocije.

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Ro

Medu kriticnim elementima narocito se isticu asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i ucinak placene i usmene promocije.

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Rok povratka kapitala: 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 43.000
Bruto dobit po 1 investicija: 4,25


Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja
Broj radnika: 4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)
Ulaganje kapitala: 9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)
Period izvrsenja: 30 do 60 dana
Rok povratka kapitala: 5 meseci
Godisnja bruto dobit: 43.000
Bruto dobit po 1 investicija: 4,25
Ekolosk

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

4 (preduzetnik, administrator, 2 telefonista)

Ulaganje kapitala

9.500 (godisnji zakup10,15%, zanatski radovi, instalacije inamestaj 18,50%, oprema i ostalo 71,35%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Agencija za poslove ?i?enja i odravanja

282. Agencija za poslove ?i?enja i odravanja

Rec je o agenciji specijalizovanoj za poslove ciscenja i odrzavanja stambenih, poslovnih, proizvodnih i drugih zatvorenih prostora. Onaj kome su potrebne takve usluge, samo ce pozvati agenciju, a ona ce mu u tacno dogovoreno vreme i na odredeno mesto poslati dovoljan broj radnika za krace, duze ili stalno obavljanje nekog posla iz sirokog raspona usluga ciscenja i odrzavanja. Program se moze ostvariti u svim vecim urbanim sredinama sa vise od 20.000 stambenih jedinica, razvijenom gazdinskom infrastrukturom i malo visim zivotnim standardom gradana. Osim preduzetnika, telefoniste i administratora, programom se predvida (i prema potrebama angazuje) veliki broj radnika za razlicite poslove ciscenja i odrzavanja. Ucinak programa najvise zavisi od izbora makrolokacije, preduzetni kove sposobnosti,
raznovrsnosti, kvaliteta i cena usluga, kao i ucinka promocije

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

10 m2 - vlasnistvo preduzetnika

Broj radnika

3 (preduzetnik, administrator, telefonista)

Ulaganje kapitala

8.000 (pribor 37,50%, automobil 62,50%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

6 meseci

Godisnja bruto dobit

40.500

Bruto dobit po 1 investicija

4,95

Staklarska radionica

281. Staklarska radionica

Projektovana staklarska radionica moze da zadovolji sve potrebe te vrste u gravitirajucoj zoni od 5.000 stambenih jedinica, uz neznatne mikrolokacijske zahteve (osim, u ovoj varijanti, uslova za izgradnju potrebnog prostora). Potrebno je 120 m2 zatvorenog radionickog, skladisnog, kancelarijskog i sanitarnog prostora, sa normalnim pesackim i automobilskim prilazom (obicno u prizemlju stambenog objekta preduzetnika). Radionica nudi kompletan asortiman usluga te vrste, s tim da ih, zavisno od zahteva korisnika, obavlja i izvan radionice. Sve ocekivane oscilacije traznje (primedbe, dobijanje velikih poslova - porudzbina) mogu se sanirati unutar projektovanih velicina. Asortiman, kvalitet, azurnost, cene usluga i izbor makrolokacije, najkriticniji su elementi staklarske radionice.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

120 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor staklar, pomocni radnik)

Ulaganje kapitala

81.500 (izgradnja prostora 36,81%, zanatski radovi, instalacije, namestaj i kancelarijska oprema 7,97%, masine 49,08%, alat i pribor 1,84%, polovan automobil i ostalo 4,30%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 6 mes.

Godisnja bruto dobit

56.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,66 Ekoloska ocena: B,2

Autoelektri?arska radionica

280. Autoelektri?arska radionica

Autoelektricarska radionica, odnosno servis iz ovog programa, makrolokacijski zahteva gravitirajucu zonu sa vise od 5.000 vlasnika sopstvenih automobila i/ili 1.000 vlasnika teretnih i putnickih vozila, kao i nepostojanje konkurentnih radionica (naravno, uz nuzne mikrolokacijske uslove). Upravo stoga, radionica mora da nudi kompletan paket autoelektricarskih usluga za licna, teretna, putnicka, industrijska i druga vozila (ugradnja, servisiranje, odrzavanje, popravke, itd). Programom se predvida 60 m2 novoizgradenog radionickog, skladisnog i sanitarnog zatvorenog i skladno opremljenog prostora, sa pogodnim prilazom i parkiralistem. Program je potpuno prilagodljiv mogucim oscilacijama traznje. Od kriticnih elemenata vazni su: asortiman, kvalitet i cene usluga, rokovi izrade, garancijski uslovi, mogucnost stalnih aranzmana sa velikim potrosacima i ucinak promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

60 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

4 (preduzetnik, 2 majstora autoelektricara, segrt)

Ulaganje kapitala

63.500 (prostor 50,11%, oprema 49,89%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

40.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,62

Ekspresno hemijsko ?i?enje

279. Ekspresno hemijsko ?i?enje

Kapacitet opreme projektovan je za mnogo vecu od iskazane velicine prometa, pa su mogucnosti povecanja profitabilnosti vrlo velike (uz eventualno zaposljavanje novih radnika). Rec je o hemijskom ciscenju Koje u kratkom roku, tj. hitno, obavlja sve usluge hemijskog ciscenja i peglanja odece. Makrolokacijski, program je namenjen urbanim sredinama sa vise od 50.000 stanovnika i preteznim ucescem samaca i/ili frekvencijom stranaca (narocito u turistickim i poslovnim sredistima), a kao mogucu mikrolokaciju odabrali smo blizinu stanica i / ili sredista naselja, odnosno mesta sa vecom koncentracijom i/ili frekvencijom mogucih potrosaca. Povecanje profitabilnosti vezano je za mogucnosti povecanja traznje, a kriticni parametri su izbor mikrolokacije, kvalitet, azurnost i cene usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

40 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

4 (preduzetnik, majstor, 2 pomocna radnika)

Ulaganje kapitala

63.500 (oprema 93,20%, trogodisnji zakup 6,80%)

Period izvrsenja

3 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

1 godina i 3 meseca

Godisnja bruto dobit

70.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,10

Autolimarska radionica

278. Autolimarska radionica

Rec je o malo vecem autolimarskom pogonu u gradskoj sredini sa vise od 20.000 vlasnika automobila, i to u predgradu, odnosno industrijskoj zoni blizu saobracaj-nice, sa mogucnoscu lakog prilaza. Povecanje profi-tabilnosti vezano je za mogucnost povecanja ucestvo­vanja u "sopstvenom" i/ili okolnim segmentima trzista, sto ne zahteva dodatna ulaganja u osnovna sredstva, jer je program projektovan za relativno nizak stepen iskoriscenja kapaciteta. Povecanje traznje najvise zavisi od asortimana, kvaliteta, cena, rokova i efekta usmene promocije kao najkriticnijih elemenata programa. Osim poslovode preduzetnika, programom se predvida zaposljavanje dva autolimara, automehanicara, autoelektricara, autolakirera, pet segrta i portira (cuvara, odnosno domara).

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

150 m2 zatvorenog i 500 m2 parking prostora - varijanta iznajmljivanja i/ili koncesije

Broj radnika

12 (preduzetnik, 5 majstora razlicitih struka, 5 segrta i pomocni radnik)

Ulaganje kapitala

40.500 (godisnji zakup 4,81%, zanatski radovi 6,17%; masine i

14,81aparati, alat, pribor 74,10%; namestaj 2,46% ostalo 2,46%)
Period izvrsenja

6 do 8 meseci
Rok povratka kapitala: 1 godina
Godisnja bruto dobit: 130.000
Bruto dobit po 1 investicija: 1,96
Ekoloska oce

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

130.000

Frizerski salon za mukarce

277. Frizerski salon za mukarce

Osim preduzetnika (vrsnog frizera za muskarce), programom se zahteva jos jedan majstor, segrt i 30 m zatvorenog i lepo uredenog prostora. Salon treba sme-stiti u gravitirajucu zonu od 5.000 stanovnika muskaraca (i bez konkurencijskih salona) ili na mesta sa najvecom koncentracijom ili frekvencijom mogucih potrosaca. Naravno, pretpostavlja se da salon pruza paket frizerskih usluga za muskarce svih starosnih doba, a prema potrebi (zahtevima klijenata) usluge se mogu pruzati i izvan salona. Program je potpuno prilagodljiv oscilacijama traznje, od kojih ponajvise i zavisi njegova profitabilnost, a visina traznje, pak, zavisi od izbora makrolokacije i mikrolokacije, kao i asortimana, kvaliteta i cene usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

30 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor frizer, segrt)

Ulaganje kapitala

16.500 (dvogodisnji zakup 21,69%, opremanje salona 60,24%,pribor i alat 15,06%, ostalo 3,01%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

1 godina i 6 meseci

Godisnja bruto dobit

13.500

Bruto dobit po 1 investicija

0,80

Vulkanizerska radionica

276. Vulkanizerska radionica

Naselja sa vise od 1.000 vlasnika sopstvenih automobila i/ili 500 vlasnika teretnih vozila, trebalo bi da imaju dobro opremljenu vulkanizersku radionicu u kojoj se osim raznih vrsta "krpljenja" guma mogu obaviti i balansiranje, elektronsko podesavanje raspona, kao i drugi zahvati na "obuci" i "nogama" automobila. Mikrolokacija za zapocinjanje zanata su putna raskrsca sa vecom koncentracijom ili frekvencijom potencijalnih korisnika usluga programa, uz zadovoljavanje posebnih mikrolokacijskih uslova. Povecanje profitabilnosti moguce je i unutar projektovanih velicina (u skladu sa povecanjem traznje), bez dodatnih ulaganja u osnovna sredstva. Od kriticnih elemenata paznju treba obratiti na izbor makrolokacije i mikrolokacije, asortiman, kvalitet i cene usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

40 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor vulkanizer, segrt)

Ulaganje kapitala

14.500 (dvogodisnji zakup 26,14%, uredenje prostora 5,11%, masine 65,34%, ostalo 3,40%)

Period izvrsenja

2 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

10 meseci

Godisnja bruto dobit

33.500

Bruto dobit po 1 investicija

2,25

Bravarska radionica

275. Bravarska radionica

Gotovo da ne postoji podrucje ljudskog zivota u kome nema posla za bravara, odnosno u kome nam nisu potrebne bravarske usluge. Sve sto je napravljeno od metala, a nije rezultat industrijske proizvodnje, vecinom je bravarski ili kovacki proizvod. Bravar obavlja i poslove servisiranja, odrzavanja i popravki vecine metalnih predmeta. Zato je bravarski zanat sve specijalizovaniji, s obzirom na pojedine vrste poslova, pa vec postoji mnogo bravara specijalista. Ovaj program smo, ipak, zamislili kao polivalentnu bravarsku radionicu za proizvodenju svih vrsta bravarskih (proizvoda) radova. Namenjen je gradskoj sredini sa vise od 2.000 stambenih jedinica, sa tendencijom daljeg povecanja, naravno, uz udovoljavanje specificnim mikrolokacijskim uslovima. Program je prilagodljiv promenama traznje, a posebnu paznju treba obratiti na asortiman, kvalitet i cene usluga, rokove izvrsenja i mogucnost dobijanja velikih poslova.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

40 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

5 (preduzetnik, 2 majstora bravara, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

13.500 (godisnji zakup 8,96%, masine, alat i pribor 20,15%, polovan automobil 55,97%, ostalo 1,12%)

Period izvrsenja

5 do 7 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

35.750

Bruto dobit po 1 investicija

2,58

Zidarski zanat

274. Zidarski zanat

Program je zamisljen kao firma gradevinskog preduzetnistva koja se pretezno bavi tzv. grubim gradevinskim radovima: zidanjem kuca i slicnih objekata od betona, kamena i drugog materijala. Pro­gram pokazuje visok stepen profitabilnosti, jer je s obzirom na zaposljavanje vrlo elastican, sto omogucava zadovoljavanje svih promena traznje. Narocito je uspesan u urbanim sredinama sa izrazenijom individualnom stambenom izgradnjom, uz pretpostavljeni stepen zadovoljavanja mikrolokacijskih uslova. Zanatom se zadovoljavaju i potrebe sitnih zidarskih radova (popravke, rekonstrukcije, dogradnje i si.), a preduzetnik moze preuzeti i poslove prema sistemu "kljuc u ruke", ali u saradnji sa drugim zanatskim firmama.
Kriticni elementi programa su: asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i rokovi izvrsenja-izgradnje. Osim preduzetnika, majstora, pomocnika i ucenika,
programom se predvida povremeno zaposljavanje vise majstora i pomocnika, zavisno od zahteva posla.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

16 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

4 (preduzetnik, majstor zidar, pomocnik, segrt)

Ulaganje kapitala

12.500 (godisn|i zakup 0,63%, uredenje prostora 8,33%, masine, alat i pribor 5,43%, polovan automobil 62,50%, ostalo 8,33%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

6 meseci

Godisnja bruto dobit

45.500

Bruto dobit po 1 investicija

3,67

Kozmeti?ki salon za automobile

273. Kozmeti?ki salon za automobile

Rec je o programu kojim se ostvaruje predvidena profitabilnost u ovim lokacijskim uslovima: urbanim sredinama sa vise od 15.000 vlasnika licnih automobila i pretezno viseg zivotnog standarda, i to na mestima optimalnog zadovoljavanja specificnih mikrolokacijskih uslova. U salonu se nude usluge rucnog pranja, poliranja, ciscenja i drugih kozmeticko-higijenskih zahvata na automobilima, uz ucesce vise radnica prijatnog izgleda i u skladnoj radnoj odeci. Naravno, atraktivnost programa zasniva se na visokom kvalitetu i ekskluzivnosti usluga, pri cemu se kao kriticni elementi pojavljuju sposobnost preduzetnika, asortiman usluga i efekat promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

70 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

6 (preduzetnik, predradnik, 4 priucene radnice)

Ulaganje kapitala

11.250 (godisnji zakup 10,71%, zanatski radovi, instalacije i name- staj 49,11%, masine i oprema 26,79%, ostalo 22,32%)

Period izvrsenja

3 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

8 meseci

Godisnja bruto dobit

34.000

Bruto dobit po 1 investicija

2,98

Tapetarska radnja

272. Tapetarska radnja

Tapetarska radnja se bavi poslovima tapaciranja -presvlacenja odredenih delova namestaja najrazlicitijim materijalima (kozom, skajem, tkaninom, plastikom i si.) ili kombinacijom materijala sa neogranicenim mogucnostima kreiranja. Zato su umece i kreativnost tapetara jedan od najkriticnijih parametara programa, pri cemu ne treba zaboraviti na cene usluga i kvalitet sirovina - materijala. S obzirom na lokaciju, planirana velicina programa odgovara urbanim sredinama sa vise od 10.000 domacinstava viseg zivotnog standarda i kulture stanovanja, pri cemu je nuzno optimalno zadovoljavanje mikrolokacijskih uslova. Znatnije povecanje traznje uslovljava potrebu zaposljavanja novih radnika, sto rezultira i natproporcionalnim povecanjem profitabilnosti.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

40 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

5 (preduzetnik, 2 majstora tapetara, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

11.000 (godisnji zakup 10,82%, opremanje radionice 13,51%, masine, aparati i pribor 7,20%, polovan automobil 67,57%, ostalo 0,90%)

Period izvrsenja

3 do 5 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseca

Godisnja bruto dobit

13.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,18

Parketarski zanat

271. Parketarski zanatParketarstvo pripada gradevinskim poslovima za zavrsne radove. Njime se, pored ostalog, daje konacan izgled unutrasnjim stambenim, poslovnim i drugim prostorima. Dobar parketar moze sakriti sve zidarske greske, a los ih jos i naglasiti. Stoga su strucnost i umece parketara jedan od najkriticnijih elemenata programa. Zanat treba zapoceti u urbanim sredinama sa izrazito opseznom stambenom izgradnjom. Treba ga organizovati tako da moze pruziti paket parketarskih usluga (postavljanje parketa i drugih vrsta podova i ugaonih letvica, hoblovanje, lakiranje, "krpljenje" i druge popravke podova i si.). Dobrom organizacijom mora se zadovoljiti svako povecanje traznje, a posebnu paznju treba obratiti na kvalitet i cenu usluga, rokove izvrsenja i mogucnosti dobijanja vecih poslova.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

16 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor parketar, segrt)

Ulaganje kapitala

11.000 (godisnji zakup 4,41%, uredenje prostora 4,59%, masine i alat 20,68%, polovan automobil 68,93%, ostalo 1,38%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

9 meseci

Godisnja bruto dobit

20.500

Bruto dobit po 1 investicija

1,86

Vodoinstalaterska radnja

270. Vodoinstalaterska radnjaOsnovno obelezje vecine vodoinstalaterskih usluga jeste hitnost. Naime, kada vam pukne vodovodna cev, pokvari se gumica na slavini i si., morate ih brzo popraviti. Program obuhvata polivalentnu vodoinstalatersku radnju koja (osim kompletnih instalacijskih radova za novogradnje) obavlja ugradnju, servisiranje, odrzavanje i popravke vodovodnih instalacija i uredaja, dakle sve vodoinstalaterske usluge u stanu, kuci ili drugom prostoru prema zelji korisnika. Da bi bila profitabilna, radnju treba otvoriti u gradskoj sredim sa vise od 2.000 stambenih jedinica i malo vecom gradevinskom delatnoscu. Sve promene traznje mogu se zadovoljiti zaposljavanjem novih radnika. Kvalitet i cene usluga, garancijski uslovi i mogucnost dobijanja vecih poslova, kriticni su elementi programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

15 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor vodoinstalater, segrt)

Ulaganje kapitala

11.000 (godisnji zakup 4,17%, uredenje prostora 9,26%, masine i alat 14,81%, polovan automobil 69,44%, ostalo 2,32%)

Period izvrsenja

3 do 5 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

19.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,65

Teracerski zanat

269. Teracerski zanat


Teracerstvo je vrlo zanimljivo i zahtevno podrucje tradevinskog posla, jer se bavi zavrsnim radovima ojima treba sakriti sve eventualne greske prethodnika. Rec je o postavljanju raznih jednostavnih ili mozaicnih zastita unutrasnjih i spoljasnjih podova, zidova, stepenika, balkona, terasa, okucnica itd. Zanat je interesantno zapoceti u urbanim sredinama sa intenzivnijom gradevinskom delatnoscu (radi dobijanja vecih poslova), kao i na mestima sa narocito pogodnim mikrolokacijskim uslovima. Program je potpuno prilagodljiv promenama traznje (uz povremeno angazovanje novih, pretezno pomocnih radnika, sto nije kritican parametar), pa svako povecanje traznje natproporcionalno povecava profitabilnost. Asortiman, dizajn, kvalitet i cene usluga, rokovi izvrsenja i mogucnosti dobijanja vecih poslova, kriticni su parametri programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

16 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

5 (preduzetnik, 2 majstora teracera, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

10.500 (godisnji zakup 4,54%, opremanje prostora 8,51%, masine, oprema i alat 15,12%, polovan automobil 70,89%, ostalo 0,95%)

Period izvrsenja

2 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

16.500

Bruto dobit po 1 investicija

1,57

Servis ku?nih aparata i maina

268. Servis ku?nih aparata i maina


Policajca i servisera nikad ne mozete pronaci kad su vam najpotrebniji. Kada je rec o poslednjem, to znaci da ne mozete gledati omiljenu televizijsku seriju, oprati ves, skuvati rucak i si. Zato vam nudimo ovaj program koji (osim normalnih servisnih poslova svih kucnih aparata i masina) sve te usluge obavlja u hitnoj - kucnoj varijanti, na klijentov poziv. Servis se otvara u gradskoj sredini sa vise od 2.000 domacinstava, kao i vecim potrebama za tom vrstom usluga (uz uslov da nema slicnih ili specijalizovanih servisa), na mestima vece koncentracije vlasnika kucnih aparata i masina, kao izrazitijih pogodnosti za iznajmljivanje prostora i zadovoljavanje drugih mikrolokacijskih uslova. Program je potpuno prilagodljiv promenama traznje u natproporcionalnom odnosu profitabilnosti i kolicine usluga. Azurnost (pravovremenost i brzina), kvalitet i cene usluga su kriticni elementi programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

30 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

4 (preduzetnik, 2 majstora servisera, segrt)

Ulaganje kapitala

10.500 (godisnji zakup 8,65%, opremanje prostora 24,04%, masine i alat 18,27%, polovan automobil i ostalo 49,04%)

Period izvrsenja

3 do 4 meseca

Rok povratka kapitala

1 godina

Godisnja bruto dobit

17.000

Salon za masau

266. Salon za masau

Rec je o salonu za razlicite vrste zdravstveno-estetske masaze (sa saunom ili bez nje, limfomasaza, akupunk­tura i si.), uz ponudu biranih vrsta usluga koje se mogu pruzati i u stanu, kuci ili na nekim drugim mestima, zavisno od zelja klijenata. Salon je smesten u urbanim sredinama sa vise od 30.000 stanovnika, pretezno veceg zivotnog standarda i nivoa zdravstvene kulture, i to na mestima sa optimalnim mikrolokacijskim uslovima za takav tip usluznog posla. Program je potpuno prilagodljiv promenama traznje, pa svako njeno povecanje uslovljava natproporcionalno povecanje proritabilnosti, uz eventualno zaposljavanje novih radnika ili prilagodavanje radnog vremena. Izbor makrolokadje, asortiman, kvalitet i cene usluga, kao i telefonski troskovi, rizicni su elementi programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

60 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

7 (preduzetnik, 4 fizioterapeuta, 2 segrta)

Ulaganje kapitala

10.000 (godisnji zakup 12,12%, opremanje prostora 75,75%, pribor i oprema 9,59%, ostalo 2,52%)

Period izvrsenja

3 do 5 meseci

Rok povratka kapitala

8 meseci

Godisnja bruto dobit

44.000

Bruto dobit po 1 investicija

4,40

Elektri?arski zanat

265. Elektri?arski zanatOsim postavljanja kompletne elektricne instalacije u vecim i manjim prostorima razlicite namene, program jbuhvata i usluge servisiranja, odrzavanja, manjih i recih popravki elektricnih instalacija u stanovima, cucama, poslovnim, radnim i drugim prostorima i to
povremenog angazovanja novih radnika nije kritican parametar programa. Zanat treba otvoriti u gradskoj iredini sa malo jacom gradevinskom delatnoscu, na nestima prikladnim za iznajmljivanje prostora i sa lobrim ostalim mikrolokacijskim uslovima. Od kriticnih elemenata treba spomenuti asortiman, kvalitet i cene isluga, rokove izvrsenja i mogucnost dobijanja vecih slova.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

16 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor elektricar, segrt)

Ulaganje kapitala

9.500 (godisnji zakup 3,95%, uredenje prostora 10,98%, rucni alat 2,74%, polovan automobil 82,33%, ostalo 1,65%)

Period izvrsenja

2 do 3 meseca

Rok povratka kapitala

9 meseci

Godisnja bruto dobit

19.000

Bruto dobit po 1 investicija

2,00

Kerami?arski zanat

264. Kerami?arski zanat

Recje o vrlo zanimljivom (trzisno atraktivnom) jradevinsko-zanatskom poslu za izvodenje svih keramicarskih radova, pretezno u stanovima, kucama i drugim prostorima. Srediste zanata je u gradskoj sredini ukljucivsi i gravitirajucu okolinu) sa vise od 4.000 stambenih jedinica i intenzivnijom izgradnjom stanova i irugih prostora. U sklopu projektovanih parametara (i -iz eventualno zaposljavanje novih radnika) prakticno je noguce zadovoljiti i znatnije povecanje traznje. Traznja, i time i profitabilnost programa, najvise zavise od asortimana, kvaliteta i cena usluga, kao i rokova zvrsenja. Osim preduzetnika, majstora i segrta, program povremeno zahteva i vise majstora i pomocnika, zavisno sd trenutnih potreba posla.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

16 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

3 (preduzetnik, majstor keramicar, segrt)

Ulaganje kapitala

9.250 (godisnji zakup 5,20%, uredenje prostora 5,42%, oprema i alat 5,42%, polovan automobil 81,26%, ostalo 2,79%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

8 meseci

Godisnja bruto dobit

20.750

Bruto dobit po 1 investicija

2,24

Kozmeti?ki salon

263. Kozmeti?ki salon

Sradske sredine sa vise od 10.000 stanovnika, malo viseg zivotnog standarda i higijenskih navika, trebalo bi da imaju "sopstveni" kozmeticki salon sa sirokom ponudom usluga (sve vrste kozmeticke obrade lica i tela za zene i muskarce). Dakle, preduzetnik (i sam dobar kozmeticar) koji ima 30-ak kvadratnih metara sopstvenog prostora (ili ga moze povoljno unajmiti) u sirem centru ili rezidencijskoj cetvrti naselja, uz zaposljavanje potrebnog broja kozmeticarki i ucenica, moze pokrenuti profitabilan preduzetnicki posao. Jednostavniju kozmeticku obradu osoblje salona moze pruzati i u stanu, kuci i drugim zatvorenim prostorima prema zeljama svojih klijenata. Program je potpuno prilagodljiv promenama traznje (sto se moze pokriti zaposljavanjem novih radnika), a njegova profitabilnost zavisi od raznovrsnosti, kvaliteta i cena usluga, kao i ucinka.
Usmene promocije su bitni kriticni faktori programa.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

20 m2 - varijanta iznajmljivanja

Broj radnika

7 (preduzetnik, 4 kozmeticarke, 2 ucenice)

Ulaganje kapitala

8.000 (godisnji zakup 7,08%, uredenje salona 59,00%, uredaji i aparati 28,02%, ostalo 5,90%)

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

11 meseci

Godisnja bruto dobit

42.500

Bruto dobit po 1 investicija

5,00

Ostali preduzetni?ki planovi PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 03 februar 2012 09:55

 
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home BIZNIS PLANOVI Ostali preduzetni?ki planovi
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.