Email
Register

Gra?evinska proizvodnja

Proizvodnja i distribucija te?nog betona

172. Proizvodnja i distribucija te?nog betona


Za pripremanje i prevoz tecnog betona potrebni su kamioni-mesalice s pumpama za betoniranje. Ovdeje rec o pripremi i distribuciji tecnog betona pretezno za privatnu stambenu i drugu gradnju, odnosno betoniranje ravnih meduspratnih, krovnih i podnih ploca. Prema testiranoj recepturi pripremi se tecni beton, tokom prevoza neprekidno se mesa, a na gradilistu se pomocu pumpi u vrlo kratkom vremenu obavi betoniranje.
Na taj nacin se ustedi mnogo vremena i truda, a primerenim nacinom rada postize se visokokvalitetno betoniranje. Jedinica ucinka je 1 m3 ugradenog betona. Makrolokaciju odreduje stacionarna proizvodnja cementa, a mikrolokacija zavisi od klimatskih uslova i vremena stvrdnjavanja betona.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

350 m2

Broj radnika

4

Ulaganje kapitala

175.000

Period izvrsenja

4 do 6 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine i 1 mesec

Godisnja bruto dobit

50.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,29

Proizvodnja montanih sistema od glinenih blokova

171. Proizvodnja montanih sistema od glinenih blokova

Radovi na slozenim konstrukcijama mogu se obaviti na osnovu siroko zamisljene industrijalizacije gradenja, primenjujuci nove oblike montaznih konstrukcija, kao
sto su krupnopanelni montazni sistemi od glinenih blokova. Zgrade mogu biti prizemne ili visespratne, cime je omoguceno udovoljavanje urbanistickim zahte-vima. Makrolokaciju je pozeljno uskladiti, a mikro-lokaciju odreduje blizina mogucih mesta potrosnje. Ulaganjem u povecanje proizvodnje povecava se dobit. Povecanje profitabilnosti zavisi od visine instaliranog kapaciteta i njegove sinhronizovanosti sa opremom betonare, fabricke hale, od organizacije prevoza i troskova prevoza.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

550 m2

Broj radnika

20

Ulaganje kapitala

210.000

Period izvrsenja

oko 2 godine

Rok povratka kapitala

5 godina i 6 mesec

Godisnja bruto dobit

60.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,29

Proizvodnja gipsanih plo?a

170. Proizvodnja gipsanih plo?a

Ukrasne, akusticne i glatke gipsane ploce sluze za obradu platonskih konstrukcija u objektima visoko-gradnje (stambenim, ugostitelj sko-turistickim, trgovinskim i industrijskim objektima). Tehnologija proizvodnje svih triju vrsta ploca skoro je ista, pa ju je moguce realizovati unutar istog pogona. Lokacijski se smesta blizu fabrike za proizvodnju gipsa, odnosno u zavisnosti od transportnih troskova. Profitabilnost programa proporcionalno raste s povecanjem obima, a kriticni elementi programa su organizacija distribucionih kanala, kao i kvalitet i cena proizvoda i usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

1.000 m2 (koncesija) i 72 m2 prostora (zgrada)

Broj radnika

14 (preduzetnik, administrator, 2 majstora, 10 pomocnika)

Ulaganje kapitala

602.500 (zgrada 47,72%, transport i montaza 5,81%, masine oprema i alat 38,84%, ostalo 8,30%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 2 meseca

odisnja bruto dobit

456.500

Bruto dobit po 1 investicija

0,65

Buenje zemljita za geotehni?ke laboratorijske analize

169. Buenje zemljita za geotehni?ke laboratorijske analize

Gradnja, odnosno rekonstrukcija privatnih stambenih i porodicnih zgrada, vazan je, tezak i dugotrajan posao. Troskovi se povecavaju zbog kopanja i fundiranja temelja. To se obavlja razlicitim sredstvima i uz razne kombinacije ljudskog rada i mehanizacije. Dobit se moze povecati multipliciranjem kapaciteta, zavisno od obima i trajnosti trzisne traznje. Odnos dobiti i ulaganja ostaje nepromenjen, iako je, zbog viseg stepena iskoriscenosti busilica, udeo fiksnih troskova po jedinici ucinka nizi. Na visinu profitabilnosti ogranicavajuce deluje duzina prevoza od stacionara do mesta busenja i troskovi prevoza uzoraka zemljista ili odvoza iskopanog materijala.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

150 m2

Broj radnika

4 (3 KV, 1 VSS)

Ulaganje kapitala

150.000

Period izvrsenja

4 do 6 meseci

Rok povratka kapitala

3 godine i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

52.200

Bruto dobit po 1 investicija

0,35

Proizvodnja plafonskih polumontanih konstrukcija

168. Proizvodnja plafonskih polumontanih konstrukcija

Program je zamisljen kao pogon u kojem se proizvode armiranobetonske gredice i elementi ispune Koji sluze za izradu plafonskih konstrukcija. Taj sistem gradnje je vrlo kvalitetan i narocito praktican, a moze se primeniti pri izgradnji novih ili za popravku starih i ostecenih plafonskih konstrukcija. Lokacijske prednosti su blizina fabrike cementa ili gvozda. Profitabilnost programa proporcionalno raste s povecanjem obima proizvodnje. Kriticni elementi pro­grama su organizacija nabavnih i prodajnih kanala, kvalitet i rokovi izvrsenja.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

1.200 m2 -koncesija (zgrada 1.000 m2)

Broj radnika

12 (preduzetnik, administra­tor, 3 majstora, 7 pomocnika)

Ulaganje kapitala

149.000 (zgrada 76,67%, masine i oprema 22,67%, ostalo 0,67%)

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 3 meseca

Godisnja bruto dobit

285.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,91

Proizvodnja stakla od sekundarnih sirovina

167. Proizvodnja stakla od sekundarnih sirovina

Ovaj program ima i ekolosku dimenziju, jer u prvoj fazi reprodukcionog ciklusa pretpostavlja skupljanje i/ili otkup starog stakla, koje je osnovna sirovina u proizvodnji. U proizvodnom delu staro staklo se usit­njava, tali, pa se preraduje u razlicite upotrebne i/ ili ukrasne predmete. Ovaj program je izraden na primeru proizvodnje ambalaze za poljoprivredno-prehrambenu industriju, pa je makrolokacijski smesten u podrucja sa vecom koncentracijom takvih kapaciteta, eventualno blizu urbanih aglomeracija (radi pribavljanja dovoljne kolicine starog stakla). Mikrolokacija zahteva periferiju gradskih naselja, na mestima jeftine gradnje prostora i nesmetanog pristupa vozila. Projektovani obim programa omogucava znatno povecanje profitabilnosti, ali uz uslov da se poveca traznja, cemu znatno doprinose i aktivnosti na uklanjanju negativnog uticaja kriticnih elemenata, kao
sto su: kanali nabavke sirovina, dizajn, asortiman, kvalitet i cene proizvoda kao i mogucnosti stalnih narudzbina velikih kupaca.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

120 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

6 (preduzetnik, 2 majstora staklara, vozac, pomocni radnik, segrt)

Ulaganje kapitala

119.000 (prostor 62,18%, oprema 21,08%, kamion 16,80%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

3 godine i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

50.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,42

Poligonska proizvodnja termi?kog maltera

166. Poligonska proizvodnja termi?kog maltera

Radi ustede energije tokom koriscenja zgrada narocito je bitna termicka zastita zidova i podova. To je jedan od najvaznijih zahteva gradevinske fizike zgrada. Termicki malteri 2-0,10 proizvode se blizu mesta gradnje. Priprema mesavine izvodi se PREMIX-postupkom. Mesavina se prevozi i isporucuje u mesalici. Malter sluzi za termicku izolaciju zgrada, zidanje spoljnih zidova opekom, za slojeve u nagibu, za podlozne slojeve i si. Proizvodi se niz vrsta maltera, zavisno od namene. Kapacitet je 1.800 1 godisnje. Prednosti ove tehnologije su: rentabilna proizvodnja pri malom proizvodnom kapacitetu (pa se moze organizovati poligonski), niski troskovi investicija, masinski interni prevoz i ugradnja.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

500 m2 (zemljiste), 150 m2 (objekt)

Broj radnika

4 (2 NKV, 1 KV, 1 VSS)

Ulaganje kapitala

137.500 (zgrada 34,5% oprema 60%, ostalo 5,5%)

Period izvrsenja

4 do 6 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

135.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,98

Proizvodnja lakih gra?evinskih plo?a

165. Proizvodnja lakih gra?evinskih plo?a

Lake gradevinske ploce sluze za izradu plafona i svodova, vaznih u novogradnjama svih vrsta, a izuzetno vrednih u obnovi ratom ostecenih ili jace razrusenih privatnih i porodicnih zgrada. S obzirom na kvalitet, tezinu i cenu, te ploce razlicitih dimenzija imaju prednost nad klasicnim gradevinskim materijalom za iste namene. Trzisna traznja bi, uz primenu promotivne marketinske aktivnosti, mogla biti velika i dugotrajna. Makrolokacija se vezuje za mesta proizvodnje osnovne sirovine, a mikrolokaciju odreduje visina troskova prevoza. Povecanje profitabilnosti zavisi od stepena iskoriscenja kapaciteta.
Uspeh programa zavisi od kvaliteta proizvoda, a ona opet od kvaliteta sirovina i primenjenih proizvodnih postupaka.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

500 m2

Broj radnika

15 (9 NKV, 4 KV, 2 VKV)

Ulaganje kapitala

180.000

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

5 godina

Godisnja bruto dobit

45.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,25

Proizvodnja plasti?ne gra?evinske stolarije

164. Proizvodnja plasti?ne gra?evinske stolarije


Plasticne roletne vec su odavno zamenile drvene "salone" i druge kapke za prozore, ali se delovi prozora pretezno izraduju od drveta. No, prednosti (u prvom redu neznatni troskovi odrzavanja) plasticnu gradevinsku stolariju cine sve privlacnijom. Program je projektovan kao radionica za izradu maloserijske (za vece kupce) i unikatne (za individualne kupce) gradevinske stolarije (pretezno prozora, ulaznih vrata, izloga i si.), pri cemu se umesto drveta upotrebljavaju gotovi, raznoliko dizajnirani plasticni profili, uz mogucnost razlicitih vrsta ostakljivanja. Program j lociran blizu urbanih celina s vecom individual drugom stambenom gradnjom, i to na mestima sa izrazitijim pogodnostima za gradnju i zadovoljavanje mikrolokacijskih infrastrukturnih uslova. Kriticni elementi su dizajn, asortiman, kvalitet i cene proizvoda i usluga, garancijski uslovi kao i mogucnost stalnih aranzmana sa velikim kupcima.
ilnom i

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

300 m2 - varijanta gradnje

Broj radnika

18 (preduzetnik, komercijalista, 4 majstora stolara, 4 pomocna radnika, 4 segrta, 2 terenska radnika, vozai cistacica-domacica)

Ulaganje kapitala

120.000 (gradnja prostora 41,67%, zanatski radovi, oprema i namestaj 14,58%, masine 20,83%, pribor i alat 8,33%, automobil 12,50%, ostalo 2,08%

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

pocetak 3. godine

Godisnja bruto dobit

175.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,34

Fabrika ku?a

163. Fabrika ku?a

Kuca se sastoji od jedne ili vise gotovih prefabrikovanih jedinica koje su izvedene kao prostorne jedinice velicine (spoljni gabarit) 2,45 x 6 x 2,80 i/ili 3 x 6 x 2,80 (varijanta: duzina jedinice moze biti do 9 m). Osnovni konstruktivni materijal je lagani mikroarmirani beton, tzv. MEPS-BETON, prostorne tezine 600-1.000 kg/m3. Tezina prostorne jedinice je 3-6 tona. U dve linije godisnje se ukupno proizvede 2.800 m2 ili 22 kuce. Kapacitet se moze povecati po potrebi. Prefabrikovane jedinice sluze za obnovu, gradnju porodicnih kuca, kuca u nizu, turistickih objekata itd. Prednosti kuca od MEPS-BETONA su: mala specificna tezina osnovnog materijala i dobra termicka izolacija, jednostavna sredstva za prevoz i za dizanje, mali utrosak rada priucene radne snage (14 k/m2), brza proizvodnja i montaza (temelji se sastoje od 4 oslonca od betonskih prefabrikovanih Blemenata), konkurentna proizvodna
i prodajna cena, mala ulaganja u opremu i objekte, laka demontaza i prenosivost gotovih objekata na drugu lokaciju.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

3.600 m2 (zemljiste), oko 1.000 m2 (objekt)

Broj radnika

12 u dve smene (2 KV, 10 NKV)

Ulaganje kapitala

390.000 (zgrada 74%, oprema 23%, ostalo 3%)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine

Godisnja bruto dobit

404.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,04

Popravke krovova

162. Popravke krovova

U nasim prilikama potrebe za sanacijom (obnovom ili zamenom) klasicnih i ravnih krovova su vrlo velike, pa je potrebno osnovati vise malih preduzeca s takvom delatnoscu. Rec je o izolaciji krovova, pa je potreban vrlo mali poslovni prostor i dobro opremljen 'leteci odred" za obavljanje izolacije i popravku ravnih krovova debljim plastificiranim folijama (francuskog porekla), koje se vare, postavljaju na posebno pripremljenu podlogu, pricvrscuju na ivice zidova i zasticuju zastitnim slojem
za odvod
pretvara se u svojevrsnu kadu i izvanrednu visegodisnju zastitu zgrade. Prednost srazmerno jednostavne zastitne tehnologije je sto se naknadna
mehanicka ostecenja zastitne folije mogu jednostavno popravljati umetanjem i varenjem.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

350 m2

Broj radnika

19 (16 NKV, 3 KV)

Ulaganje kapitala

225.000

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

3 godine i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

80.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,36

Proizvodnja crepa od peska i cementa

161. Proizvodnja crepa od peska i cementa


Ovaj program proizvodnje crepa specifican je jer se ne zasniva na glini, vec na mesavini cementa, peska i oksidne boje. Smesa se puni u kalupe i susi 18-20 sati, zatim se crep slaze na palete i skladisti ili otprema kupcima. Crep ima sve karakteristike klasicnog, ali je mnogo jeftiniji. Program je projektovan za godisnju proizvodnju oko 1.000.000 crepova u novosagradenom pogonu. Lokacijski se prednost daje primorskom podrucju (gde troskovi prevoza znatno poskupljuju klasican crep), u kome je i obilje sirovina za ovakvu proizvodnju. Profitabilnost je vezana za mogucnost plasmana, pa je dobro da se sklope povoljni aranzmani s velikim kupcima. Kriticni elementi programa su: izbor makrolokacije i mikrolokacije, organizacija distribucije, kao i uspesnost promocije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

koncesija na 500 m2 otvorenog i gradnja 300 m2 zatvorenog prostora

Broj radnika

6 (preduzetnik, administra­tor, predradnik, 2 majstora, segrt)

Ulaganje kapitala

202.500 (objekat 48,15%, oprema i alat 49,38%, ostalo 2,47%)

Period izvrsenja

4 do 6 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 7 meseci

Godisnja bruto dobit

200.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,85

Rekonstrukcija i popravka puteva nieg reda

160. Rekonstrukcija i popravka puteva nieg reda

Plocnike, staze i puteve potrebno je redovno obnavljati. Stoga se javila potreba za uspesnim malim preduzecima koja bi se bavila tim poslovima. Znanja o materijalu i tehnologiji njihove proizvodnje mogu se steci u naucnim ili strucnim organizacijama. Oprema se moze iznajmiti ili kupiti od gradevinskih firmi bivseg drustvenog sektora (uredaji za topljenje i prevoz bitumena, kao i rucni ili poluautomatizovani valjci za ravnanje bitumena po pripremljenoj podlozi), ili pak nabaviti od domacih proizvodaca sitne mehanizacije za gradevinarstvo, a prosiriti se moze prenosnim drobilicama za usitnjavanje kamena u blizini mesta gde se izvode radovi.
Makrolokacije su sva naseljena mesta, a mikrolokacija treba da bude sto blize mesti: rada.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

150 m2

Broj radnika

5 (4 NKV, 1 KV)

Ulaganje kapitala

150.000

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine i 2 mesece

Godisnja bruto dobit

47.500

Bruto dobit po 1 investicija

0,32

Informati?ko-kontinuirani postupak projektova

159. Informati?ko-kontinuirani postupak projektova


Program kontinuiranog postupka za brzu i brojnu produkciju kvalitetne tehnicke dokumentacije za sanaciju ratom ostecenih objekata, uz objektivno kvanti-fikovanje kolicina i troskova. Zasniva se na primeni savremenih pristupa projektovanju i fotogrametrijskih postupaka, uz koriscenje vec vrlo dobro razradenih i razvijenih arhitektonsko-gradevinskih i geodetskih programskih paketa. Obradom podataka dobija se roto-snimak stanja, projekat za gradevinsku dozvolu, stvarne kolicine potrebnog materijala i radova, kao i pojedinacni i ukupni troskovi. Dnevna proizvodnja jednog organizacionog bloka je 15 projekata stambenih kuca povrsine do 150 m2.
Prednosti su: velika brzina, niski troskovi izrade po jednom objektu, mogucnost neogranicenog povecavanja kapaciteta.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

150 m2

Broj radnika

32 (20 VSS, 2 SSS, 10 VSS)

Ulaganje kapitala

140.000 (zgrada 11%, oprema 86%, ostalo 3 %)

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 4 meseca

Godisnja bruto dobit

462.500

Bruto dobit po 1 investicija

3,30

roizvodnja betonske galanterije za urbanu sredinu

158. Proizvodnja betonske galanterije za urbanu sredinu


U sklopu proizvodnog programa proizvodaca betonske galanterije nezamenjiv je segment, s obzirom na trzisne potrebe, proizvodnja kostura klupa za parkove, aleje ili mirne ulice s mnogo zelenila i raznih ploca za stepenike, staze, setalista i si. Potreban je radni i skladisni prostor, kalupi, palete, viljuskar, masina za savijanje gvozda i prevozna sredstva za otpremu. U slucaju pruzanja usluga prodaje i postavljanja, potrebna je i manja masina za kopanje temelja i nabijanje zemlje. Makrolokacija je celo urbano nacionalno podrucje, a mikrolokacija svako vece mesto (do udaljenosti 60 km, zbog troskova prevoza). Kritican element programa je ispravan marketinski tretman trzista.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

350 m2

Broj radnika

20 (18 NKV, 2 KV)

Ulaganje kapitala

125.000

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

2 godine i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

67.500

Bruto dobit po 1 investicija

0,54

Proizvodnja i montaa pneumatskih konstrukcija hala

157. Proizvodnja i montaa pneumatskih konstrukcija hala

Jedine trenutno i brzo rastegljive ultralagane konstrukcije hala razlicitih oblika i namena (proizvodnih, sportskih i onih za kulturne priredbe, skladista i si.) mogu se izradivati od trevire (plasticnog impregniranog poliesterskog netkanog tekstila ili slicnih materijala). Oslonjene su na uduvani vazduh, ili su stabilizovane vazduhom uduvanim u njih. U upotrebi je ultralagani pokrivni materijal i uduvani vazduh kao konstrukcijsko sredstvo za stabilizaciju. Sema tehnoloskog procesa podrazumeva mogucnost organizovanja proizvodnje pneumatskih nosivih konstrukcija svih vrsta, namena i velicina. Konstrukcije su namenjene razlicitim ultralaganim pokrivanjima skladista, natkrivanju bazena, igralista, sportskih dvorana, radionica, pozorista, supermarketa, za vojne potrebe i druge vece prostore.
Materijali za membrane su trevira ili teflon. Od opreme su potrebni ventilatori, uredaji za topljenje snega, senzorski uredaji, elektroinstalacije, rezervni agregat i sidra za pricvrscivanje konstrukcije.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

200 m2

Broj radnika

8 (2 NKV, 4 KV, 2 VKV)

Ulaganje kapitala

125.000

Period izvrsenja

5 do 7 meseci

Rok povratka kapitala

6 godina i 10 meseci

Godisnja bruto dobit

20.000

Bruto dobit po 1 investicija

0,16

Proizvodnja betonske galanterije za seoska doma?instva

156. Proizvodnja betonske galanterije za seoska doma?instva

Rec je o ogradama za dvorista, montaznim seoskim zgradama za uzgoj zivine, zeceva, svinja i krupne stoke, a u buducnosti i o betonskim posudama za napajanje i hranjenje stoke, za cuvanje vina i poljoprivrednih proizvoda, stubovima za vinograde, kanalizacionim cevima i zljebovima, ogradama za bunare, betonskim stolovima za obavljanje mnogih radova, elementima hlebnih peci itd. Velicinu kapaciteta potrebno je prilagoditi makrolokaciji - ruralnim podrucjima u poljoprivrednim delovima zemlje, a mikrolokacija je predodredena postojanjem prikladne sirovine i energije po primerenim cenama.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

250 m2

Broj radnika

20 (18 NKV, 2 KV)

Ulaganje kapitala

120.000

Period izvrsenja

10 do 12 meseci

Rok povratka kapitala

4 godine

Godisnja bruto dobit

40.000

Bruto dobit po 1 investicja

0,33

Proizvodnja i montaa sanitarnih blokova ARSB

155. Proizvodnja i montaa sanitarnih blokova ARSB

Bakrene ili plasticne cevi masinski su umrezene u blokove velicine 40 x 80-100 cm, tezine 20-30 kg. Sve su cevi zalivene u lagani beton. Godisnji proizvodni kapacitet je 3.000 komada sanitarnih blokova. Koriste se najcesce za kupatila i WC, ali se mogu iskoristiti i za sanitarne cvorove u javnim objektima. Blok je potpuno dovrsen, ispitan za jedan sanitarni uredaj, kao npr. za kadu, tus, WC, umivaonik, bide i si. Svi blokovi se slazu uza zid ili ugraduju u zid. Sva sanitarna tela su okacena na blok. Pod kupatila je slobodan. Nema probijanja zidova za vodenje cevi, ni ostalih zidarskih radova. Cevi su ugradene u lagani beton, pa se ne znoje, a dobro su reseni zvucna izolacija i zvucni udar. Za montazu nisu potrebni visokokvalirikovani vodoinstalateri.
Ukupno je niza cena instalacija.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina zemljista i prostora

350 m2 (proizvodni prostor 150 m2)

Broj radnika

5 (4 NKV, 1 KV)

Ulaganje kapitala

105.000 (zgrada 71%, oprema 23 %, ostalo 4,7%)

Period izvrsenja

8 do 10 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 5 meseci

Godisnja bruto dobit

200.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,90

Proizvodnja plasti?nih, drvenih i platnenih roletni

154. Proizvodnja plasti?nih, drvenih i platnenih roletni


Danas je zapazena opsta potreba za plasticnim, drvenim i platenenim roletnama za novogradnje i pri redovnim obnovama. Program opisuje tehnoloski pogon za proizvodnju roletni. Tehnoloski proces podrazumeva prevoz sirovina, obradu, skladistenje poluproizvoda i gotovih proizvoda. Potrebni materijali su plastika, drvo i platno, a nabavljaju se u trgovackoj mrezi. Od opreme je potrebna: sekacica, cirkular, aparat za zavarivanje, sivaca masina, sitan alat i dvotonski poluteretnjak. Makrolokacija treba da bude u neposrednoj blizini asfaltirane saobracajnice, s mogucnoscu nesmetanog prometa tokom cele godine. Profitabilnost pri povecanju obima programa raste proporcionalno sa dodatnim ulaganjima.
Kritican element programa je pocetak i tok procesa obnove, odnosno traznja roletni na trzistu.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

60 m2

Broj radnika

13 (11 NKV, 2 KV)

Ulaganje kapitala

25.750

Period izvrsenja

6 do 8 meseci

Rok povratka kapitala

1 godina i 6 meseci

Godisnja bruto dobit

30.000

Bruto dobit po 1 investicija

1,17

Proizvodnja zidova od panela Salonit-monolite

153. Proizvodnja zidova od panela Salonit-monolite


Program je projektovan kao specijalizovani pogon za gradnju nosivih i pregradnih zidova prizemnih i jednospratnih objekata pomocu panel sistema Salonit--monohte domaceg proizvodaca. Prednost sistema je brzina gradnje, visok kvalitet i relativno niska cena usluge. Lokacijska prednost programa je blizina fabrike za proizvodnju panela, odnosno blizina podrucja intenzivnije stambene i druge izgradnje. Profitabilnost programa proporcionalno raste sa povecanjem obima, a njegovi kriticni elementi su, osim organizacije nabavnih kanala, kvalitet, rokovi i cena usluga.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

50 m2 (vlasnistvo preduzetnika)

Broj radnika

6 (preduzetnik, administra­tor, majstor, 3 pomocnika)

Ulaganje kapitala

25.000 (oprema 62,64%, pribor i alat 37,36%)

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

8 meseci

Godisnja bruto dobit

187.500

Bruto dobit po 1 investicija

7,52

Montaa hala za industrijske pogone i ili skladita

152. Montaa hala za industrijske pogone i ili skladita

Razliciti industrijski i proizvodni procesi cesto se odvijaju u halama. Da bi se sto brze pokrenuo proizvodni proces u halama, potrebno je sto hitnije i sto kvalitetnije montirati hale od prefabrikovanih elemenata, sema tehnoloskog procesa obuhvata izradu glavnih elemenata hala, njihovog prevoza do mesta ugradnje, kao i montazu pomocu teleskopske autodizalice. Tome prethodi izrada temelja od transportnog betona. Bitnu posebnost programa cine nosaci, koji se izraduju od lepljenog lameliranog drveta. Za izvodenje radova potrebno je imati masine, ali se predvida iznajmljivanje dizalica i koriscenje transportnih usluga drugog prevoznika. Uz male promene kapaciteta i ulaganja, ti se odnosi ne menjaju, ali bi se pri investiranju u vece prosirenje profit smanjio, a vreme povratka novca produzilo.
Kriticnim elementom programa smatra se prodaja, koja se u toj grani delatnosti u po-slednjih nekoliko godina smanjuje.

Osnovni podaci o biznis planu

Velicina prostora

30 m2 Broj radnika: 5 (3 NKV, 1 KV, 1 VKV)

Ulaganje kapitala

15.000

Period izvrsenja

30 do 60 dana

Rok povratka kapitala

3 meseca

Godisnja bruto dobit

375.000

Bruto dobit po 1 investicija

25,00

Ekoloska ocena

A

Gra?evinska proizvodnja PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
četvrtak, 02 februar 2012 12:35

 
advert


KURSNA LISTA

O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home BIZNIS PLANOVI Gra?evinska proizvodnja
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.