Аква парк Дољевац

Услуге физичко-техничког обезбеђења

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности услуга - физичко-техничког обезбеђења

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде::::

Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

Одговор на прво постављено питање можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 24.01.2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда 24.01.2017. у 12:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка и монтажа агрегата DEA 66 kVA 66 kVA/53kW

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности добра - Набавка и монтажа агрегата DEA 66 kVA  66 kVA/53kW

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде::::

Одговор на прво постављено питање можете преузети овде::::

Одговор на друго постављено питање можете преузети овде::::

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде::::

Одлуку о обустави поступка јавне набавке можете преузети овде:::::

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде::::

 

Набавка репарираног агрегата

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности добра - репарираног агрегата

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Услуге редарске службе

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности услуга - редарске службе

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Базенски намештај

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности добра - базенски намештај

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору овде::::

Хемијска средстава за одржавање квалитета базенске воде

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности добра - Хемијска средстава за одржавање квалитета базенске воде

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Услуге испоруке електричне енергије

Туристичка организација општине Дољевац расписује јавну набавку мале вредности услуга испоруке електричне енергије

Позив за подношења понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018-ту годину

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

План пореске инспекције за 2017. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121