Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Грађевински радови на санацији објекта здравствене станице Пуковац у Пуковцу

24.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

24.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

11.10.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

08.11.2017.  Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

24.02.2018.  Одлуку о измени уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 25.09.2017. године до 14:00 часова.

Отварање понуда 25.09.2017. у 14:30 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

ЈН радова - припремних, земљаних и бетонско армирачких радова на изградњи секундарне водоводне мреже на територији општине дољевац јнмв бр. 468/2017

22.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

22.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

04.09.2017.   Одлуку о доделу уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 31.08.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 31.08.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Јавна набавка мале вредности - услуге телекомуникација

17.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

17.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

26.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

28.06.2017.   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде:::::

28.06.2017.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

29.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

08.07.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

01.08.2017.   Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде:::

01.08.2017.    Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде:::

Рок за достављање понуда је 06.07.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 06.07.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Белотинцу

13.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

13.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

21.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

22.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Одговоре на постављена питања можете преузети овде::::

29.06.2017.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

20.07.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

04.08.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 13.07.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 13.07.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Партерно уређење простора око наткривеног дела пијаце у Пуковцу

05.06.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

05.06.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

15.06.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

23.06.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 14.06.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 14.06.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121