Набавка отворених и затворених челичних контејнера

05.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

05.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

18.09.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

30.09.2017.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 14.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 14.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка водоводног материјала

ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" расписује јавну набавку добра - водоводни материјал

02.09.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

02.09.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 12.09.2017. године до 13:30 часова.

Отварање понуда 12.09.2017. у 14:00 часова у просторијама ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ ул. Зеле Вељковића бб, 16205 Бојник.

 

Набавка теренског возила

31.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

31.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

12.09.2017.   Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 11.09.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 11.09.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Грађевински радови на санацији објекта здравствене станице Пуковац у Пуковцу

24.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

24.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

11.10.2017.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде:::

08.11.2017.  Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

24.02.2018.  Одлуку о измени уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 25.09.2017. године до 14:00 часова.

Отварање понуда 25.09.2017. у 14:30 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

ЈН радова - припремних, земљаних и бетонско армирачких радова на изградњи секундарне водоводне мреже на територији општине дољевац јнмв бр. 468/2017

22.08.2017.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

22.08.2017.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

04.09.2017.   Одлуку о доделу уговора можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 31.08.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 31.08.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121