Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Услуге социјалне заштите - лични пратилац детета

20.07.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

20.07.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

03.08.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

13.08.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 30.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 30.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију денивелисане раскрснице на државном путу IA реда за изградњу сервисне саобраћајнице са паркиралиштем

19.07.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

19.07.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

02.08.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

15.08.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 27.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 27.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Услуге телекомуникација

02.07.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

02.07.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

03.07.2018.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

03.07.2018.   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде::::

12.07.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

25.07.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 11.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 11.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Услуге социјалне заштите

30.06.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

30.06.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

12.07.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

24.07.2018 Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде:::

24.07.2018 Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде:::

Рок за достављање понуда је 10.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 10.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Услуге израде пројектно-техничке документације

25.06.2018.   Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

25.06.2018.   Конкурсну документацију можете преузети овде::::

27.06.2018.   Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::::

24.07.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

31.07.2018.   Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде::::

06.08.2018.   Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде::::

05.09.2018.   Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

19.09.2018.   Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 09.07.2018. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 09.07.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121