Дизел гориво за потребе председника општине Дољевац

Позив за поднoшење понуда можете преузети овде:::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додоели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Грађевински радови на реконструкцији котларнице основне школе у Малошишту

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 29.03.2017. године до 11:00 часова.

Отварање понуда 29.03.2017. у 11:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Набавка пијачних тезги

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одговор на постављено питање можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 21.02.2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда 21.02.2017. у 12:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Радови на асфалтирању хабајућег слоја на пијаци у Пуковцу

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Одлуку о додели уговора можете преузети овде::::

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 20.02.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 20.02.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

Дизел гориво за потребе председника општине Дољевац 404-2-6/2017-05

Позив за подношење понуда можете преузети овде::::

Конкурсну документацију можете преузети овде::::

Измењену конкурсну документацију можете преузети овде::::

Обавештење о продужењу рока за подношење пронуда можете преузети овде:::

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде::::

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде::::

Рок за достављање понуда је 06.02.2017. године до 15:00 часова.

Отварање понуда 06.02.2017. у 15:15 часова у канцеларији број 11 у згради општине Дољевац

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018-ту годину

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

План пореске инспекције за 2017. годину

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121