Рани јавни у планове

Комисија за планове Општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.08.2015. године, извршила је стручну контролу Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW и Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу «Петље Дољевац», за рани јавни увид, на основу члана 45 а став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл гласник РС“, број 72/09, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015)

Опширније...

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину можете преузети на следећем линку::::

План детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" можете преузети овде::::

Јавни увид у Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину је објављен у листу Народне новине Ниш дана 17.06.2015. године и трајаће до 16.07.2015. године.

 

Јавни увид

 

 

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121