Јавна седница Комисије за планове општине Дољевац

Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове,  Општинске  управе општине Дољевац, на основу члана 50. Закона   о планирању и  изградњи  (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 121/12, 132/14 и 145/14 ),  и чл. 64. Правилника о садржини начину и поступку  израде  докумената  просторног и урбанистичког планирања ( ''Службнеи гласник РС'', бр. 64/2015),

  О Г Л А Ш А В А

             Јавна  седница  Комисије за планове општине Дољевац,  по обављеном јавном увиду  нацрта Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш'', на територији општине Дољевац,  одржаће се   дана 17.09.2015. године,   са почетком у  12,00 часова, у сали  Скупштине општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

            Сви заинтересовани  органи и организације и  заинтересована јавност,   као и друга правна и физичка лица  која су поднела  примедбе  на    нацрт Плана  детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш'', на територији општине Дољевац,   у писаном  облику у току јавног увида,   позивају се да присуствују  јавној седници.

 Одељење за урбанизам,

имовинско   правне и инспекцијске послове,

Општинска управа општине Дољевац

Рани јавни у планове

Комисија за планове Општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.08.2015. године, извршила је стручну контролу Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 2611 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 2293 кW; Плана детаљне регулације Комплекса –МХЕ „Чапљинац“, на реци Јужној Морави, снаге око 2145 кW и Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југозападном делу «Петље Дољевац», за рани јавни увид, на основу члана 45 а став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл гласник РС“, број 72/09, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 39. Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015)

Опширније...

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину можете преузети на следећем линку::::

План детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" можете преузети овде::::

Јавни увид у Нацрт ПДР-а и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом "Келеш" на територији општине Дољевац на животну средину је објављен у листу Народне новине Ниш дана 17.06.2015. године и трајаће до 16.07.2015. године.

 

Јавни увид

 

 

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121