Обавештење о исправци огласа

На основу члана 144.став 1.Закона о општем управном поступку („Службени лист РС“, бр.18/2016),  Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, дана 18.04.2018.године, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ИСПРАВЦИ ОГЛАСА

 

 

            I ИСПРАВЉА СЕ Оглас о излагању на рани јавни увид Просторног плана општине Дољевац,  објављен у дневном листу ''Курир''  дана 11.04.2018.године, због настале техничке грешке, на следећи начин:

 

„ У наслову и тексту Огласа из претходног става, уместо: „Просторни план општине Дољевац“, треба да стоји:

 „Измена и допуна Просторног плана општине Дољевац“.

 

II Исправка трехничке грешке производи правно дејство од дана објављивања огласа у дневном листу „Курир“ и интернет страници општине Дољевац.

 

III У преосталом делу огласа, текст остаје непромењен.

IV Ово обавештење о исправци огласа, објавити у дневном листу „Курир“ и на интернет страници Општине Дољевац.

 

 

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам,

инспекцијске послове

и ванпривредне делатности

 

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121