Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Решење о одобрењу извођења радова(Члан 145)

Инвеститор Број решења
Датум издавања Објекат Локација Напомена

Гордана Вулетић

Прокупље

 351-92

Погледај>>

 14.05.2015. надстрешница КП бр.  1205/1 КО Шаиновац  

Гордана Вулетић

Прокупље

351-101

Погледај>>

12.06.2015 соларни панел КП бр. 1205/1 КО Шаиновац  

Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

351-179

Погледај>>

05.11.2015 потпорни зид КП бр. 1043, 1044/1 КО Кнежица Закључак о одбацивању

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121