Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Јавна седница стручне Комисије за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину

На основу члана 19. Закона  о  стратешкој  процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове,  Општинске  управе општине Дољевац,

 О Г Л А Ш А В А

             Јавна  седница  стручне Комисије за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом ''Келеш'', на територији општине Дољевац,  одржаће се   дана 14.09.2015. године,   са почетком у 09,00 часова, у сали  Скупштине општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

            Сви заинтересовани  органи и организације и  заинтересована јавност,   као и друга правна и физичка лица  која су поднела  примедбе  на Извештај у писаном  облику у току јавног увида,   позивају се да присуствују  јавној седници.

Одељење за урбанизам,

имовинско   правне и инспекцијске послове,

Општинска управа општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121