Локацијски услови

Инвеститор Број локацијских услова Датум издавања Објекат КП бр. Напомена
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-25

06.03.2015. Ђуре Јакшића КП бр. 2170, КОЧечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-24 06.03.2015. Светосавска КП бр. 1907, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-23 06.03.2015. Николе Тесле КП бр. 2010/1, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-22 06.03.2015. Цара Душана КП бр. 1879, КО Чечина  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-29 06.03.2015. 29. Новембра КП бр. 2151, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-27 06.03.2015. Цара Лазара КП бр. 2105, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-26 06.03.2015. Иве Лоле Рибара КП бр. 4406, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-28 06.03.2015. 8. Марта КП бр. 2132, КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-33 06.03.2015. Иве Андрића КП бр. 3558, КО Мекиш  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-34 06.03.2015. Цара Душана КП бр. 3558, КО Мекиш  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-35 06.03.2015. Светозара Марковића КП бр. 8969, КО Пуковац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-21 06.03.2015. Никодија Стојановића Татка КП бр. 2187, КО Шарлинац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-32 06.03.2015. Светог Николе КП бр. 1495, КО Русна  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-31 06.03.2015. Горњепољска КП бр. 2697, КО Белотинац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу 353-30 06.03.2015. Војводе Богосава Јагунца КП бр. 2669, КО Белотинац  
Милош Ценић

353-39

погледај>>

11.03.2015. стамбени КП бр. 11706, КО Кочане  
Миодраг Тица

353-36

погледај>>
 13.03.2015.  пословни  КП бр. 1817/1, КО Малошиште  Одбацује се захтев
ДОО Млин "Стевановић"

353-44

погледај>>

13.03.2015. производно пословни КП бр.1879 КО Малошиште  
Ненад Ранковић

353-67

погледај>>

03.04.2015. помоћни КП бр. 396, КО Чапљинац  
 Братислав Јовановић

353-99

погледај>>

 29.06.2015 стамбени КП бр. 1486/4 КО Шаиновац  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-100

погледај>>

29.05.2015 улица Иве Андрића у Орљану КП бр. 2152 КО Орљане  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-102

погледај>>

39.05.2015 канализација Орљане Више парцела  
Општина Дољевац - Јавна библиотека

353-108

погледај>>

29.06.2015 Реконструкција и доградња Јавне библиотеке КП бр. 2500 КО Дољевац  
Чедомир Нешић

353-120

погледај>>

03.07.2015 стамбени КП бр. 2368/2 КО Белотинац одбија се решењем
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-131

погледај>>

18.09.2015 канал за одводњавање пољопривредног земљишта КП бр. 14074 КО Пуковац  
Боривоје Трајковић

353-141

погледај>>

17.08.2015 стамбени КП бр. 1723 КО Шарлинац  
ЛЕОНИ Прокупље

353-171

погледај>>

22.10.2015 доградња пословног објекта КП бр. 4658/77 КО Малошиште  
Општина Дољевац - ЈП Дирекција за изгрдњу

353-168

погледај>>

20.10.2015 део улице Ђуре Јакшића у Чечини КП бр. 4739 КО Чечина  
"СПМТР Пешић"

353-174

погледај>>

30.11.2015 производно пословни КП бр. 11778 КО Пуковац  
Општина Дољевац

353-180

погледај>>

30.11.2015 канализација Орљане више парцела  

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121