Радно-пословна зона "Петља Дољевац"

Земљишни комплекс укупне површине 44.844 m2, састоји се од 20-ак парцела у јавној својини, поред самог коридора 10 (магистралног ауто пута Е75, и будуће деонице регионалног пута Р214). Површине појединачних парцела нису наведене, а препарцелација ће се извршити у складу са потребама инвеститора. Концептом Плана генералне регулације је на предметном земљишту предвиђена намена за ‘ИНДУСТРИЈСКО-ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ’. Поред овог земљишта се планира изградња ТС110/35/10КV, а на удаљености од око 1000m, пролази водовод и разводни гасовод.

гис-технологии
ткани для вышивания