Индустријска зона "Пуковац"

Земљишни комплекс укупне слободне површине око 100 ha, састoји се од око 250 парцела у приватној својини, поред самог коридора 10 (магистралног ауто пута Е75, и будуће деонице регионалног пута Р214). Површине појединачних парцела нису наведене, али се просечно крећу од око 4,000-5000 m2. Просторним планом је на предметном земљишту предвиђена намена за ‘ИНДУСТРИЈСКО- ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ’. Недалеко од овог земљишта се планира изградња ТС110/35/10KV, а на удаљености од око 2000m, пролази водовод, око 500m - магистрални гасовод, а предвиђена је изградња гасовода за напајање целе индустријске зоне у наредних годину до две.  Од ‘Дољевачке’ до ‘Брестовачке петље’ пројектована је ‘Обилазница’ у дужини од око 6.325m, а до сада је изграђена у дужини од 3191m, односно од ‘Дољевачке петље’ на северу до централног дела индустријске зоне ‘Пуковац’.

 

гис-технологии
ткани для вышивания