Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Индустријска зона "Пуковац"

Земљишни комплекс укупне слободне површине око 100 ha, састoји се од око 250 парцела у приватној својини, поред самог коридора 10 (магистралног ауто пута Е75, и будуће деонице регионалног пута Р214). Површине појединачних парцела нису наведене, али се просечно крећу од око 4,000-5000 m2. Просторним планом је на предметном земљишту предвиђена намена за ‘ИНДУСТРИЈСКО- ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ’. Недалеко од овог земљишта се планира изградња ТС110/35/10KV, а на удаљености од око 2000m, пролази водовод, око 500m - магистрални гасовод, а предвиђена је изградња гасовода за напајање целе индустријске зоне у наредних годину до две.  Од ‘Дољевачке’ до ‘Брестовачке петље’ пројектована је ‘Обилазница’ у дужини од око 6.325m, а до сада је изграђена у дужини од 3191m, односно од ‘Дољевачке петље’ на северу до централног дела индустријске зоне ‘Пуковац’.

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121